ul. Ogrodowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka

e-mail: spnww@nowawieswielka.pl

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły Wicedyrektor

tel./fax 52/3812-859

tel. 881231233

Wicedyrektor

Intendent

tel./fax: 52/3812-314

Świetlica

Godziny: 06:00 - 16:00

tel. 881231207

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły

tel./fax 52/3812-859 spnww@nowawieswielka.pl

Sekretariat Budynek A Wicedyrektor / Intendent

tel./fax: 52/3812-314

ul. Ogrodowa 1

86-060 Nowa Wieś Wielka

Biblioteka

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ sala 019 budynek B
Rok szkolny 2021/2022

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”.

Wisława Szymborska

Zapraszamy do biblioteki szkolnej 
codziennie w godzinach 8.00-16.00

Izabela Nowak, Maria Woś

Zachęcamy wszystkich Czytelników do zapoznania się z zasobami biblioteki    szkolnej,  poprzez korzystanie z katalogu on-line,

Po wyszukaniu w katalogu danej książki Czytelnik informuje wybranego nauczyciela bibliotekarza (Izabelę Nowak, Urszulę Dzierżawską) o chęci jej wypożyczenia, wysyłając wiadomość w dzienniku  Librus w module Wiadomości z tytułem potrzebnej książki. Następnie Czytelnik odbiera zamówioną książkę z biblioteki w  umówionym terminie.

W bibliotece nadal obowiązuje tradycyjny sposób wypożyczania (bezpośrednio w bibliotece), z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego ( zob. Aneks nr 1 do Regulamin biblioteki)

Efektywnego wyszukiwania książek!