ul. Ogrodowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka

e-mail: spnww@nowawieswielka.pl

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły Wicedyrektor

tel./fax 52/3812-859

tel. 881231233

Wicedyrektor

Intendent

tel./fax: 52/3812-314

Świetlica

Godziny: 06:00 - 16:30

tel. 881231207

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły

tel./fax 52/3812-859 spnww@nowawieswielka.pl

Sekretariat Budynek A Wicedyrektor / Intendent

tel./fax: 52/3812-314

ul. Ogrodowa 1

86-060 Nowa Wieś Wielka

wiadomości

,, Po co podróżować ?”w klasach szóstych.       Widać, że uczniowie klasy 6b są już spragnieni wyjazdów, gdyż bardzo chętnie skorzystali z ostatniego w tym roku szkolnym wyzwania.Z przyjemnością planowali wycieczki krajowe i zagraniczne pracując w grupach w ramach projektu      „Podróż z ulubionym bohaterem literackim i czy warto podróżować?” . Wszyscy wykonali swoje zadanie, a każda z prac jest oczywiście 
Czytaj więcej
Celem projektu było utrwalenie wiedzy z zakresu mitów. Uczniowie poznali sztukę, poświęconą bohaterom mitologicznym i mitom. Wzbogacili wiedzę na temat Grecji, przygotowali i zaprezentowali obrazy oraz rzeźby inspirowane wybranym mitem, a następnie je opisali.  Każdy z uczniów przygotował też indywidualną prezentację i strój wybranej postaci mitologicznej. W czasie wykonywania poszczególnych zadań uczniowie realizowali zadania z j. polskiego , historii , 
Czytaj więcej
    W kwietniu ucznniowie klasy 5a, 6c i 7 a uczestniczyli  z w konkusach literackich                       i czytelniczych.  10 drużyn przystąpiło do  powiatowego konkursu czytelniczego  pod nazwą ,, Książka najwierniejszym towarzyszem w podrłóży życia” . W tym roku zadaniem uczniów było przeczytanie książek Alfreda Szklarskiego ,, Tomek na wojennej ścieżce”  i ,,Tomaek na Czarnym Lądzie”  . Tylko jedna z drużyn zakwalifikowała 
Czytaj więcej
„Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar, jakim dla człowieka jest drugi człowiek!”    św. Jan Paweł II W Tygodniu Miłosierdzia została zakończona, trwająca w naszej szkole przez okres Wielkiego Postu, zbiórka przyborów toaletowych i środków czystości na rzecz Schroniska dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta w Inowrocławiu. Uczennice z klasy Vc, należące do Eucharystycznego Ruchu Młodych sfinalizowały akcję licząc i segregując 
Czytaj więcej
Światowy Dzień Chorego to ustanowione  przez papieża  Jana Pawła II 1992 roku święto, w trakcie którego skupiamy się na osobach chorych i cierpiących. To okazja do wyrażenia solidarności, empatii i wsparcia dla tych, którzy zmagają się z różnymi schorzeniami fizycznymi, psychicznymi lub emocjonalnymi. W związku z tym, już tradycyjnie  po raz kolejny  dzieci z Eucharystycznego Ruchu Młodych przygotowały laurki z życzeniami 
Czytaj więcej
Uczniowie klasy 8a we wtorek, środę i czwartek zmierzyli się z zadaniami egzaminacyjnymi egzaminu ósmoklasisty. W piątek wraz z opiekunami uczestniczyli w wycieczce do Bydgoszczy. Spacerując Parkiem Witosa, miejscem wypoczynku bydgoszczan, zrzucili z siebie emocje poegzaminacyjne, rozmawiali na temat przyszłych szkół, wyborów jakich dokonali. Uczniowie poznali historię Parku Witosa oraz różnorodną roślinność i różne gatunki drzew rosnące w parku. W 
Czytaj więcej
PRZYWOZY I. Dąbrowa Wielka – Nowa Wioska (wyjazd z Nowej Wsi Wielkiej godz. 7.30) II. Januszkowo – Jakubowo – Kolankowo – Dobromierz (wyjazd z Nowej Wsi Wielkiej godz. 7.30) ODWOZY I. Tarkowo Dolne – Nowa Wioska – Dąbrowa Wielka – Leszyce (wyjazd z Nowej Wsi Wielkiej) 14.05.2024 r. godz. – 12.1515.05.2024 r. godz. – 11.4516.05.2024 r. godz. – 11.30 II. 
Czytaj więcej
III edycja Konkursu 3D dedykowany jest młodzieży uczącej się i os. dorosłych (pasjonatom i nauczycielom). Konkurs polega na zaprojektowaniu w dowolnym programie funkcjonalnego modelu 3D i opisaniu jego użyteczności. Celem konkursu jest upowszechnianie różnych ścieżek kreatywnego korzystania z druku 3D oraz podnoszenie wśród uczestników umiejętności i kompetencji w tym obszarze. Konkurs oceniać będziemy na podstawie: Dodatkowo oceniane będą: samodzielność, oryginalność, 
Czytaj więcej
Celem programu „Trzymaj Formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.Program „Trzymaj Formę!” pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Projekty winny służyć 
Czytaj więcej

Accessibility Toolbar