ul. Ogrodowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka

e-mail: spnww@nowawieswielka.pl

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły Wicedyrektor

tel./fax 52/3812-859

tel. 881231233

Wicedyrektor

Intendent

tel./fax: 52/3812-314

Świetlica

Godziny: 06:00 - 16:30

tel. 881231207

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły

tel./fax 52/3812-859 spnww@nowawieswielka.pl

Sekretariat Budynek A Wicedyrektor / Intendent

tel./fax: 52/3812-314

ul. Ogrodowa 1

86-060 Nowa Wieś Wielka

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.

Dzień Teatru

,,Teatr to swobodnie pływający statek, odbijający od przystani rzeczywistości
i kierujący się  w krainę baśni, snów i cudów.”

Dnia 27 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Teatru. W związku z tym uczniowie klasy 6 a , 7 b i 7 c w miesiącu marcu realizowali projekt z zakresu edukacji teatralnej  pod nazwą  ,, Kurtyna w górę”.

Celem  projektu było między innymi :

  • uwrażliwianie na piękno słowa mówionego,
  • stymulowanie rozwoju i inspirowanie do twórczych działań
  • kształcenie umiejętności przedstawiania poznanych utworów za pomocą gestu, mimiki, ruchu, obrazu, muzyki z wykorzystaniem technologii informacyjnych,
  • wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie, doskonalenie współpracy z grupie.

Uczniowie klasy 6 a  przygotowali przedstawienie  na podstawie wierszy Juliana Tuwima pt. ,, Pasażerowie lokomotywy” . Wykorzystaliśmy w tym celu narzędzia  i środki wyrazu dostępne w czasie nauki zdalnej i nagraliśmy nasz spektakl. Dziękujemy za pomoc w nagraniu  i opracowaniu całości panu Danielowi Karpińskiemu.

Zadaniem uczniów klasy 7 b i 7 c było wybranie tekstu literackiego oraz przygotowanie  i nagranie etiudy .  W tym celu należało wykorzystać umiejętności dotyczące interpretacji  głosowej tekstu , a także znaleźć sposób na jego ciekawą prezentację .   Jeśli chodzi o wybór tekstów to poszczególne grupy  podzieliły się na dwie kategorie. Część grup sięgnęła po literaturę dla dzieci młodszych , inni zainspirowali się  twórczością Wisławy Szymborskiej , J. Lieberta, J. Kochanowskiego. 

Wszyscy wykazali się kreatywnością, zaangażowaniem i wrażliwością  na świat i drugiego człowieka, o czym opowiedzieli  w swoich etiudach. Zaprezentowali  historie mówiące o akceptacji, właściwym wykorzystaniu każdej chwili , o związku człowieka z naturą . Mówili  też  o przemijaniu i zaakceptowaniu tego , co przynoszą nam kolejne etapy naszego życia. Wykorzystali umiejętności zdobyte na lekcjach  j. polskiego, plastyki, informatyki oraz w czasie pracy w ramach koła teatralnego .Wszyscy zaskoczyli mnie zaangażowaniem i  różnorodnością  prezentacji. Kolejny raz okazało się , że teatr bawi, uczy ,  inspiruje  i łączy szczególnie w tym trudnym czasie pandemii.

Zachęcamy innych do zabawy , bo okazuje się, że w czasie izolacji można wykorzystać tę formę do twórczych działań z rodzeństwem, przyjaciółmi. My postanowiliśmy zarazić pasją do teatru uczniów klasy 2 a. Może nie wszystko uda się zrobić idealnie  i perfekcyjnie, ale zapewniamy,że  warto poszukiwać i działać, bo można odkryć siebie   na nowo.

Wszystkim swoim uczniom dziękuję za  czas  wypełniony pracą, humorem, dużą dawką zaangażowania , zaskoczenia a czasem wzruszenia .

Zachęcamy do zapoznania się efektami naszej pracy.

Anna Kwiatkowska


Book titled 'Mapa'Read this book made on StoryJumper
Comments are closed.

Accessibility Toolbar