ul. Ogrodowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka

e-mail: spnww@nowawieswielka.pl

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły Wicedyrektor

tel./fax 52/3812-859

tel. 881231233

Wicedyrektor

Intendent

tel./fax: 52/3812-314

Świetlica

Godziny: 06:00 - 16:00

tel. 881231207

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły

tel./fax 52/3812-859 spnww@nowawieswielka.pl

Sekretariat Budynek A Wicedyrektor / Intendent

tel./fax: 52/3812-314

ul. Ogrodowa 1

86-060 Nowa Wieś Wielka

Erasmus+

Miło nam poinformować, że złożony przez nas w lutym wniosek projektowy został zaakceptowany w ramach europejskiego programu  Erasmus + i nasza szkoła otrzymała grant wysokości 55 tyś euro na jego realizację. Projekt nosi tytuł „Otwieramy drzwi dla innowacyjności w naszej szkole” i podczas 24 miesięcy jego trwania  będziemy współpracować z partnerami z Włoch, Portugalii, Malty, Węgier, Hiszpanii, Grecji. Z przyznanych środków zorganizowane będą szkolenia metodyczne i kursy językowe za granicą dla 12 nauczycieli, w tym pracowników kadry zarządzającej biorących udział w projekcie. Uczestnicy mobilności będą mieli możliwość poznania międzykulturowego środowiska edukacyjnego, sposobów zarządzania placówkami, a także podzielą się swoimi dobrymi praktykami w ramach job shadowing.

Mobilności edukacyjne kadry pozwolą na rozwój kompetencji kadry zarządzającej, kompetencji metodycznych nauczycieli w zakresie stosowania metod aktywizujących, nowoczesnych technologii i trendów ICT w nauczaniu, wprowadzanie dwujęzycznego nauczania niektórych przedmiotów, realizacji innych projektów międzynarodowych.

Realizacja projektu „ Otwieramy drzwi dla innowacyjności w naszej szkole” w przyszłości zaowocuje:

 • rozszerzoną współpracą na platformie eTwininng,

• realizacją nowego projektu Erasmus+ w zakresie wymiany uczniowskiej,

• swobodnym posługiwaniem się językiem obcym przez nauczycieli biorących udział w projekcie,

• zdobyciem wszechstronnej wiedzy, która pozwoli uczniom kontynuować naukę na kolejnych etapach edukacyjnych,

• wdrożeniem nowych doświadczeń, pomysłów, metod i form wyniesionych z warsztatów międzynarodowych w programy nauczania w naszej szkole.

Wierzymy również, że nasz projekt przyczyni się do poszerzenia przez władze lokalne współpracy międzynarodowej.

Koordynator projektu: Batorska Agata