ul. Ogrodowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka

e-mail: spnww@nowawieswielka.pl

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły Wicedyrektor

tel./fax 52/3812-859

tel. 881231233

Wicedyrektor

Intendent

tel./fax: 52/3812-314

Świetlica

Godziny: 06:00 - 16:30

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły

tel./fax 52/3812-859 spnww@nowawieswielka.pl

Sekretariat Budynek A Wicedyrektor / Intendent

tel./fax: 52/3812-314

ul. Ogrodowa 1

86-060 Nowa Wieś Wielka

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.

II Szkolny Konkurs „Matematyczna bombka”

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia zapraszamy wszystkich chętnych uczniów klas I – VIII do udziału w Szkolnym Konkursie Matematyczno – Fotograficznym na projekt najciekawszej MATEMATYCZNEJ BOMBKI.

REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizatorami konkursu są nauczyciele matematyki w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej:
  A. Bicka, B. Kaniewska, M. Woś.
 2. Konkurs adresowany jest do chętnych uczniów klas I – VIII.
 3. Cele konkursu:
  • rozwijanie wyobraźni geometrycznej,
  • rozwijanie umiejętności manualnych i twórczych,
  • ukazanie piękna i harmonii w matematyce oraz jej powiązania ze sztuką.
 4. Warunki konkursu:
  • Zadaniem Uczestników konkursu jest wykonanie zdjęcia własnego projektu matematycznej bombki. Fotografia powinna przedstawiać wykonaną bombkę i autora pracy, który ją w dowolny sposób prezentuje.
  • Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu i przesłać w wersji elektronicznej fotografie maksymalnie dwóch swoich prac na wskazany adres mailowy: matematycyspnww@op.pl
  • Bombki mogą być dowolnymi bryłami. Mogą być wykonane samodzielnie w przestrzennym formacie, w dowolnej technice (klejone, składane na sucho, orgiami, gotowa praca plastyczna itp.) z dowolnego tworzywa (papier, modelina, masa papierowa, wiklina, tworzywa mieszane, guziki, makaron, koraliki, styropian itp.).
  • Inspirację do wykonania ozdób można zaczerpnąć z różnych stron internetowych.
  • Matematyczna bombka powinna posiadać zawieszkę umożliwiającą zawieszenie na choince.
  • Do każdego zdjęcia Uczestnik jest zobowiązany dołączyć dane autora zdjęcia: imię, nazwisko, klasa.
  • Zdjęcia mogą być wykonane telefonem komórkowym lub aparatem fotograficznym.
  Format zdjęć może być dowolny.
  • Przy obróbce zdjęć konkursowych dopuszcza się zastosowanie korekty tonacji, kontrastu, konwersje do czerni bieli, kadrowanie oraz drobny retusz.
  • Prace konkursowe powinny być wykonane indywidualnie.
  • W konkursie mogą brać udział wyłącznie tylko te prace konkursowe, które nie były nigdzie publikowane i udostępnianie w jakiejkolwiek formie i nie brały udziału w żadnym innym konkursie.
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymogów określonych w regulaminie.
  • Uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem nadesłanej pracy konkursowej.
 5. Ważne terminy:
  • 18.12.2020r. – rozpoczęcie konkursu
  • 20.01.2021r. – ostateczny termin przesłania plików ze zdjęciami i zakończenie konkursu
 6. Kryteria oceny prac:
  a) zgodność pracy z tematem konkursu,
  b) oryginalne i ciekawe ujęcie tematu,
  c) staranność i estetyka wykonania pracy,
  d) samodzielność wykonania pracy,
  e) stopień trudności i pracochłonność,
  f) dobór kolorystyki i rodzaj materiału.
 7. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się do 29 stycznia 2021r.
 8. Wytypowane przez Komisję Konkursową prace zostaną nagrodzone dyplomami. Zwycięzca konkursu otrzyma dodatkowo nagrodę Niespodziankę.
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyeksponowania prac konkursowych na wystawie pokonkursowej w wersji elektronicznej na stronie szkoły.
 10. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące konkursu prosimy kierować bezpośrednio do Organizatorów za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.

Liczymy na Was…
Matematycy SP Nowa Wieś Wielka

Comments are closed.