StartAktualnościPROJEKT „ MODERNIZACJA PRACOWNI JĘZYKÓW OBCYCH- UTWORZENIE LABORATORIUM JĘZYKOWEGO”

PROJEKT „ MODERNIZACJA PRACOWNI JĘZYKÓW OBCYCH- UTWORZENIE LABORATORIUM JĘZYKOWEGO”

Wraz z nowym rokiem 2016 nasza szkoła wzbogaciła swoje zaplecze dydaktyczne o kolejne nowoczesne  urządzenia wspierające proces edukacyjny. Tym razem zadbaliśmy o  rozwój kompetencji językowych uczniów i w tym celu utworzyliśmy cyfrowe laboratorium językowe (zwane też pracownią językową), które zostanie oddane do użytku od  II semestru. Obecnie nasi uczniowie mają możliwość nauki dwóch języków obcych: języka angielskiego i języka niemieckiego. Dzięki zastosowaniu nowych technologii chcemy ich zachęcić do nauki oraz zwiększyć efektywność nauczania. Pracownia bowiem umożliwia swobodny, głośny trening wymowy przez dialogi udoskonalające mowę i przełamujące naturalny opór do rozmów w obcym języku. Pracownia językowa, to również maksymalne wykorzystanie czasu lekcyjnego. Nauczyciel ma możliwość  przysłuchiwania się rozmowom uczniów we wszystkich trybach pracy. Funkcja ta pozwala monitorować przebieg, postęp  i prawidłowość wykonywanych zadań. Uczniowie mają możliwość samokontroli. Prowadzący zajęcia może też nagrywać rozmowy, dialogi danej pary lub grupy uczniów, odtwarzać je i w ten sposób uzyskiwać  materiał do analizy i korekcji błędów.

 

Pracownia językowa w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej posiada 24 stanowiska uczniowskie  ze słuchawkami i mikrofonami, stanowisko nauczyciela z panelem kontrolnym i sterującym, magnetofon cyfrowy oraz oprogramowanie.

 

Utworzenie pracowni językowej wpisuje się w koncepcję rozwoju naszej placówki, która zakłada między innymi unowocześnianie bazy dydaktycznej oraz systematyczny rozwój kompetencji językowych poprzez zastosowanie aktywnych i nowatorskich  metod nauczania wspartych nowoczesnymi technologiami.

Realizacja  Projektu „ Modernizacja pracowni języków obcych- utworzenie laboratorium językowego” była możliwa, dzięki  wsparciu finansowemu udzielonemu naszej placówce przez Fundację Grupy PERN-„Przyjaźń” oraz  Radę Rodziców naszej szkoły.

Całkowity  koszt realizacji projektu to 18 258,12 zł, z czego:

  1. 8 000,00 zł to darowizna finansowa przyznana przez Fundację Grupy PERN-„Przyjaźń”
  2. 4550,00 zł to darowizna finansowa przyznana przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej
  3. 5708,12 zł to środki z budżetu szkoły.

W imieniu uczniów, nauczycieli i swoim własnym bardzo dziękuję:

Radzie Rodziców za zgłaszanie i realizację inicjatyw, dzięki którym możliwe jest wsparcie działalności statutowej naszej szkoły

Fundacji Grupy PERN –„Przyjaźń” za dostrzeżenie potrzeb rozwojowych naszej placówki i tym samym pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku

Justyna Łukaszewicz

Dyrektor Szkoły

 


 
img_4437.jpg

 

OKE Gdańsk

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 32 gości 

Statystyka

Odsłon : 630000

LogowanieChór Szkolny 2016/2017


Chór Szkolny 2015/2016