StartSzkołaSamorząd Uczniowski

Programy rządowe i unijne

Projektu 9.1.2 PO KL

,,Indywidualizacja  Procesu Nauczania w klasach I-III”

Od września 2010 r. nasza szkoła przystąpiła do realizacji  projektu pt.,, Program Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w województwie kujawsko-pomorskim” realizowanym przez departament Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego we współpracy z Urzędem Gminy Nowa Wieś Wielka w ramach poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług  edukacyjnych.

Projekt będzie realizowany przez 3 lata.

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci klas I-III.

W poszczególnych zajęciach:

 • specjalistycznych biorą  udział te dzieci, u których zdiagnozowano określone problemy
 • rozwijających zdolności i zainteresowania biorą udział uczniowie szczególnie uzdolnieni.                                                                W ramach projektu realizowane są następujące zajęcia:

 1. Zajęcia dla dzieci  ze specyficznymi trudnościami  w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - Terapia Pedagogiczna
 2. Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne - Kinezjologia Dennisona (gimnastyka umysłu)
 3. Gimnastyka korekcyjna
 4. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - Podróże do Głoskolandii
 5. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
 6. Zajęcia rozwijające zainteresowania czytelnicze uczniów - Lubię i potrafię czytać
 7. Zajęcia rozwijające zainteresowania informatyczne uczniów - Z komputerem na Ty
 8. Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze uczniów przyrodnicze- Zostań badaczem przyrody

opracowała: Hanna Paetzke

Terapia Pedagogiczna

Podróże do Głoskolandii

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

Zajęcia czytelnicze Lubię i potrafię czytać

Zajęcia Z komputerem na TY

Zostań badaczem przyrody


 

 

 

Projektu 9.1.2 PO KL ,,Przygoda z wiedzą”

Od października 2010 r. nasza szkoła przystąpiła do realizacji powiatowego projektu pt.,, Przygoda z wiedzą” w ramach poddziałania 9.1.2. PO KL. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic szkół z terenu powiatu bydgoskiego, a także zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych, dzięki realizacji zajęć pozalekcyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych .

W ramach projektu realizowane są następujące zajęcia z uczniami klas IV-VI:

 1. zajęcia wyrównawcze z języka polskiego
 2. zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego
 3. zajęcia wyrównawcze z matematyki
 4. zajęcia historyczne
 5. zajęcia teatralne
 6. zajęcia krajoznawczo-turystyczne

opracowała: Hanna Paetzke

Zajęcia teatralne

Wojewódzki Przegląd Artystyczny "Frajda 2010"

Warsztaty teatralne

Zajęcia krajoznawczo-turystyczne


 

Projektu 9.1.2 PO KL

Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół podstawowych

województwa kujawsko – pomorskiego”

Nasza szkoła przystąpiła jako jedna z 225 szkół województwa kujawsko-pomorskiego do  Programu Rozwoju Szkoły realizowanego w ramach projektu 9.1.2 PO KL „Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko – pomorskiego”. Cele projektu są zgodne z założeniami „Strategii rozwoju edukacji województwa  kujawsko – pomorskiego na lata 2008 – 2013”, której głównym celem jest wzrost efektów kształcenia poprzez podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów.
Program ogłosił  Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego, a realizowany jest przez Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt skierowany jest do uczniów klas piątych w roku szkolnym 2009/2010 (od maja do czerwca 2010), kontynuowany w roku szkolnym 2010/2011 w klasie VI (od września 2010 do marca 2011).

W ramach projektu realizowane są następujące zajęcia:

 • wsparcie psychologiczne: motywowanie do nauki i techniki uczenia się

 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przyrody

 • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z informatyki

 • zajęcia pozalekcyjne z informatyki

 • zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego

 • koło przyrodnicze

 • koło matematyczne

Zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną.

Opracowała: Hanna Paetzke

 

Program Ministerstwa Sportu i Turystyki

,,Powszechna nauka pływania ’’

 

Od września do grudnia 2010 r.uczniowie naszej szkoły uczestniczą w programie Ministerstwa Sportu i Turystyki ,,Sprawni w wodzie".W zajęciach, które odbywają się w każdy poniedziałek i piątek na basenie w Janikowie, uczestniczy 80 uczniów klas II-VI.

Podstawowym celem programu  jest nauka pływania, kształtowanie nawyków prozdrowotnych, ćwiczenie , systematyczności i pracowitości.

 

Program współfinansowany jest przez Gminę Nowa Wieś Wielka pn.„Utrzymaj się na wodzie”.

 

Opracowała: Hanna Paetzke

 

Wespół w zespół z ,,Matematyką bez granic"

Nasza szkoła bierze udział w projekcie "Wespół w zespół z Matematyką bezGranic". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest on w okresie od 01.09.2009 do 31.07.2012.

Cele Projektu to m.in.:

podniesienie kluczowych kompetencji uczniów w zakresie: skutecznego porozumiewania się i efektywnego działania w zespole, twórczego rozwiązywania zagadnień problemowych, interdyscyplinarnego spojrzenia na rzeczywistość, pogłębiania znajomości języków obcych.

opracowała: Aleksandra Bicka

 

 
_dsc9746.jpg

 

OKE Gdańsk

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 141 gości 

Statystyka

Odsłon : 624343

LogowanieChór Szkolny 2016/2017


Chór Szkolny 2015/2016