StartSzkołaPrzyjaciele Szkoły

Przyjaciele Szkoły

 

Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie

Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej

w Nowej Wsi Wielkiej składają podziękowania:

 

Radzie Rodziców - kadencji 2016/2017

pod przewodnictwem Pani Magdaleny Szal

za organizację w dniu 25 lutego - 11-tej zabawy charytatywnej. Tym razem dzięki zaradności Organizatorów i hojności osób bawiących się na ostatniej tegorocznej zabawie karnawałowej udało się pozyskać aż 4.300 zł. Przekazane przez Radę Rodziców środki zostaną przeznaczone na montaż rolet na dużej sali gimnastycznej.

Dziękujemy również wszystkim uczestnikom zabawy karnawałowej.


Radzie Rodziców - kadencji 2016/2017

pod przewodnictwem Pani Magdaleny Szal

za organizację w dniu 19 listopada - 10-tej zabawy charytatywnej. Z kolejnej już tego typu inicjatywy Rodzicom udało się pozyskać aż 3.300 zł. Przekazane przez Radę Rodziców środki zostaną przeznaczone w całości na zakup kilkunastu zestawów klocków NUMICON służących kształtowaniu skomplikowanych pojęć matematycznych w  klasach I-III.  Dziękujemy również wszystkim uczestnikom zabawy andrzejkowej.


Radzie Rodziców - kadencji 2015/2016

pod przewodnictwem Pani Magdaleny Szal

za zorganizowanie  zabawy andrzejkowej dla społeczności lokalnej . Dziękujemy również wszystkim osobom, które zechciały uczestniczyć w tej imprezie i jednocześnie przyczyniły się do wsparcia działalności szkoły. Dochód z zabawy: 3600 zł. zostanie przeznaczony na zakup sprzętu sportowego

 

Radzie Rodziców - kadencji 2014/2015

pod przewodnictwem Pani Magdaleny Szal

za zorganizowanie  zabawy andrzejkowej dla społeczności lokalnej w  dniu 22 listopada 2014 r. Dochód  z tej imprezy, podobnie jak z poprzedniej zostanie przeznaczony na utworzenie multimedialnej pracowni językowej w naszej szkole. W ten sposób każdy uczeń bezpośrednio będzie  mógł doświadczyć ogromnego zaangażowania Rodziców  na rzecz podnoszenia jakości edukacji w naszej placówce.

 

Pani Agnieszce Kubickiej i Pani Magdalenie Pieniążek

Radzie Rodziców klasy 2 c

za podjęcie wraz z innymi rodzicami i ludźmi dobrej woli działań, mających na celu wsparcie naszej uczennicy Pauliny Trzajna  w rehabilitacji.

 

Panu Arkadiuszowi Szal

za  przekazanie materiałów budowlanych (kleju do glazury) na remont szatni w-f przy małej sali gimnastycznej.


Radzie Rodziców - kadencji 2011/2012 2013/2014

pod przewodnictwem Pani Magdaleny Szal

za aktywne włączanie się w życie szkoły poprzez realizację swoich inicjatyw   i wsparcie nauczycieli w realizacji ich działań (między innymi):

-wspieranie nauczycieli w organizacji konkursów szkolnych oraz wyjazdów edukacyjnych

-samodzielne organizowanie konkursów okolicznościowych dla uczniów

- inicjowanie i realizowanie akcji charytatywnych na rzecz dzieci naszej szkoły

- współorganizowanie z samorządem uczniowskim imprez

- organizowanie dla społeczności lokalnej imprez, z których dochód przeznaczany był na działalność statutową szkoły.

Bardzo się cieszymy, że jako społeczność szkolna po raz kolejny na przestrzeni kilku ostatnich lat doświadczamy dużego zaangażowania i wsparcia ze strony Rodziców, którzy dzięki swoim inicjatywom są prawdziwymi partnerami szkoły i przyjaciółmi  dzieci. 

 

Radzie Rodziców - kadencji 2010/2011

za zorganizowanie charytatywnej zabawy andrzejkowej w  dniu 27 XI 2010 r. W imieniu wszystkich Rodziców- Przewodnicząca Rady Pani Anna Kwiatkowska cały dochód z imprezy przeznaczyła na wsparcie szkoły w  jej dążeniu do polepszania bazy dydaktycznej.


Firmie TRIBO sp. z o. o. z Nowej Wsi Wielkiej

za przekazanie szafy do pracowni matematycznej. Dzięki temu darowi możemy przechowywać i eksponować pomoce dydaktyczne  do nauczania matematyki, zakupione między innymi z funduszy unijnych.

Radzie Rodziców -kadencji 2009/2010

za ufundowanie mebli do nowej części stołówki szkolnej, zestawu lektur i słowników oraz wsparcie szkoły w organizacji konkursów, uroczystości szkolnych.

Firmie "STYLDREW" z Dziemion

za przekazanie płyt meblowych, z których wykonano  nowe półki do biblioteki szkolnej.

 

Panu Mieczysławowi Wysińskiemu z Nowej Wsi Wielkiej

za współpracę ze szkolnym Kołem Przyrodniczym.  Pan Mieczysław Wysiński  jest emerytowanym pracownikiem Lasów Państwowych. Przez długi czas pełnił funkcję Prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej w Bydgoszczy, a w ostatnich latach był wykładowcą w Wyższej Szkole Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Już od paru lat pan Mieczysław chętnie i bezinteresownie współpracuje ze Szkolnym Kołem Przyrodniczym. Uczestniczy jako prelegent w terenowych zajęciach szkolnych. Z wielkim zaangażowaniem opowiada uczestnikom wycieczek przyrodniczych na temat funkcjonowania ekosystemu leśnego, jego bioróżnorodności oraz nieocenionej roli leśników w gospodarowaniu zasobami przyrody. Wspólnie z Panem Mieczysławem uczniowie obserwują las w różnych porach roku i z wielką uwagą poszerzają wiedzę przyrodniczą, wykraczającą poza ramy programu szkolnego.

 

Nadleśnictwu Solec Kujawski

za długoletnią  współpracę. Już od wielu lat nasza szkoła współpracuje z Nadleśnictwem Solec Kujawski . Przedstawiciele Nadleśnictwa uczestniczą w przyrodniczych imprezach szkolnych: ,,Dzień Drzewa", ,,Tydzień Kolorów", ,,Dzień Ziemi", konkursach ,,Potyczki Przyrodnicze" oraz innych okolicznościowych imprezach. Założyliśmy na terenie boiska, szkolne arboretum dzięki  pozyskanym sadzonkom różnych gatunków drzew. Jednak największym owocem współpracy naszej szkoły z Nadleśnictwem Solec Kujawski jest dydaktyczna ścieżka przyrodnicza ,,Buczyna", której uroczyste otwarcie miało miejsce w 2004 roku. Na trasie ścieżki odbywają się bardzo ciekawe zajęcia terenowe z udziałem leśników. Owocem przyjaźni naszej szkoły z Nadleśnictwem Solec Kujawski jest też bogata baza dydaktyczna o tematyce przyrodniczo-leśnej: albumy, foldery,przewodniki, mapy, tablice poglądowe, książki edukacyjne itp. Pracownicy Nadleśnictwa najczęściej goszczący w naszej szkole to: Panie : Alina Siedlecka i  Gabriela Marcinek oraz Panowie: Jakub Siedlecki, Marek Grzywacz, Mirosław Kokociński, Błażej Wełnitz i Józef Tkaczyk

Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Wielkiej

za wszelką pomoc i zaangażowanie w organizację Festiwalu Piosenki Wakacyjnej "Muzyczny Plecak", pokazy strażackie w "Tygodniu Kolorów" oraz  czuwanie nad bezpieczeństwem wolontariuszy podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

 
_dsc9728.jpg

 

OKE Gdańsk

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 27 gości 

Statystyka

Odsłon : 630368

LogowanieChór Szkolny 2016/2017


Chór Szkolny 2015/2016