StartSzkołaBibliotekaRegulamin biblioteki

Regulamin biblioteki

Regulamin biblioteki szkolnej

Załącznik do Zarządzenia Dyrektora

Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej

Nr 3/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI

Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej

 

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice (na podstawie karty czytelnika dziecka) oraz absolwenci szkoły (na podstawie legitymacji szkolnej, studenckiej, dowodu osobistego).

 2. W bibliotece obowiązuje cisza.

 3. Jednorazowo można wypożyczać dwie książki na okres dwóch tygodni.

 4. Wypożyczone książki i inne materiały biblioteczne należy chronić przed zniszczeniem, a zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

 5. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę (bądź inny dokument), musi odkupić taką samą  lub inną wskazaną przez bibliotekarza pozycję           o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej lub zniszczonej.

 6. Wypożyczone książki i inne zbiory biblioteczne należy zwrócić do biblioteki przed końcem roku szkolnego w ogłoszonym terminie.

 7. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

 8. W przypadku braku poszukiwanych przez czytelnika materiałów bibliotecznych, bibliotekarz po udzieleniu informacji katalogowych                    i bibliograficznych, kieruje czytelnika do innej biblioteki w celu uzyskania poszukiwanych źródeł.

 9. Szczegółowe zasady współpracy biblioteki z uczniami, rodzicami, opiekunami prawnymi , z innymi bibliotekami zawarte są w Statucie Szkoły.

 10. W bibliotece do dyspozycji czytelnika przygotowane są trzy stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.

 

 1. Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych:

 1. Z komputera mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły;

 2. Komputer w bibliotece służy przede wszystkim do wyszukiwania informacji w sieci Internet oraz przeglądania dostępnych w bibliotece programów edukacyjnych.

 3. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody od nauczyciela- bibliotekarza.

 4. Jednorazowo można korzystać z komputera do 1 godziny lekcyjnej.

 5. Istnieje możliwość rezerwacji komputera na następny dzień (1 godzina lekcyjna).

 6. Ponadto przy korzystaniu ze stanowisk komputerowych obowiązują zapisy REGULAMINU KORZYSTANIA Z PRACOWNI KOMPUTEROWEJ    I URZĄDZEŃ MULTIMEDIALNYCH.

 7. Za naruszenie wyżej wymienionych zasad będą nakładane kary (np. zakaz korzystania z komputera przez wyznaczony czas).

 

Nowa Wieś Wielka, 23 stycznia 2017 r.

 

_dsc9761.jpg

 

OKE Gdańsk

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 98 gości 

Statystyka

Odsłon : 625691

LogowanieChór Szkolny 2016/2017


Chór Szkolny 2015/2016