ZASADY WSPÓŁPRACY ZESPOŁU TIK

Przygodę  z Cyfrową Szkołą – sprzętem dostarczonym w ramach realizacji projektu rozpoczęliśmy 2 stycznia 2013 r . Pierwszym zadaniem było określenie zasad współpracy zespołu TIK  ( technologia informacyjno – komunikacyjna ) .

 

 

Oto wynik naszej pracy :

ZASADY WSPÓŁPRACY ZESPOŁU

- Mówimy we własnym imieniu

- Dzielimy się doświadczeniem z innymi członkami zespołu

- Wsłuchujemy się z uwagą w wypowiedzi członków zespołu

- Decyzje podejmujemy po wspólnej dyskusji

- Utrzymujemy efektywną i sprawną komunikację

- Wspieramy się w wykonywaniu zadań

- Każdy podejmuje odpowiedzialność za wykonywanie zadań

- Jesteśmy otwarci i życzliwi dla siebie

- Uczestniczymy regularnie w spotkaniach zespołu