e - Dziennik

e- Dziennik to nowoczesny System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce usprawniający pracę szkoły w zakresie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania oraz zarządzania danymi Ucznia. Zapewnia kompleksowe spełnianie wymogów najważniejszych aktów dotyczących systemu oświaty oraz ochrony danych osobowych. Gwarantuje pełne wsparcie dla realizacji zadań edukacyjnych i administracyjnych stawianych przed Dyrektorami oraz Nauczycielami.

Aplikacja e-dziennik:

zapewnia rodzicom oraz szkole bieżącą kontrolę postępów ucznia w nauce i jego frekwencji na lekcjach,

automatycznie generuje zestawienia frekwencji i statystyk postępów uczniów w nauce,

daje możliwość eksportu danych do programu e-świadectwa,

daje możliwość szybkiej wymiany informacji pomiędzy dyrekcją, nauczycielem a rodzicami poprzez wysyłanie pojedynczych i grupowych wiadomości w systemie,

poprawia komfort pracy,

zapewnia stały monitoring pracy szkoły.