Regulamin biblioteki szkolnej

Załącznik nr 8

do Statutu Szkoły

 

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI

 

Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej

 

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły rodzice (na podstawie karty czytelnika dziecka) oraz absolwenci szkoły (na podstawie legitymacji szkolnej, dowodu osobistego).

 2. W bibliotece obowiązuje cisza.

 3. Jednorazowo można wypożyczać dwie książki na okres dwóch tygodni.

 4. Wypożyczone książki i inne materiały biblioteczne należy chronić przed zniszczeniem, a zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

 5. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę (bądź inny dokument), musi odkupić taką samą  lub inną wskazaną przez bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej lub zniszczonej.

 6. Wypożyczone książki i inne zbiory biblioteczne należy zwrócić do biblioteki przed końcem roku szkolnego w ogłoszonym terminie.

 1. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

 2. W bibliotece do dyspozycji czytelnika przygotowane są trzy stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.

 3. Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych:

 1. z komputera mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły;

 2. komputer w bibliotece służy przede wszystkim do wyszukiwania informacji w sieci Internet oraz przeglądania dostępnych w bibliotece programów edukacyjnych;

 3. praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody od nauczyciela- bibliotekarza;

 4. jednorazowo można korzystać z komputera do 1 godziny lekcyjnej;

 5. istnieje możliwość rezerwacji komputera na następny dzień (1 godzina lekcyjna);

 6. NIE WOLNO!!! wykonywać żadnych ustawień w panelu sterowania, wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych;

 7. NIE WOLNO!!! wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody nauczyciela;

 8. zabrania się korzystania z własnych płyt oraz wszelkich urządzeń elektronicznych bez zgody nauczyciela;

 9. za naruszenie wymienionych zasad będą nakładane kary (np. zakaz korzystania z komputera przez wyznaczony czas).

 

Nowa Wieś Wielka, 1 marca 2012 r.