Wykaz czasopism prenumerowanych przez bibliotekę szkolną

1. "Victor Junior"

2. "Kumpel"

3. "Głos Pedagogiczny"

4. " Życie Szkoły"