KONKUR WIEDZY O ZDROWIU I BEZPIECZEŃSTWIE

W styczniu w naszej szkole odbył się szkolny konkurs ,,Wiedzy o zdrowiu i bezpieczeństwie”. W konkursie wzięli udział uczniowie klas II i III. Celem konkursu było propagowanie wśród uczniów wiedzy prozdrowotnej oraz aktywności ruchowej. Uczniowie mieli możliwość wykorzystania zdobytych wiadomości i umiejętności do wykonywania zadań praktycznych poprzedzonych zespołową rywalizacją w konkurencjach sportowych.