SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Przewodnicząca: Zofia Bielik kl. VIb

Zastępca: Alicja Andrzejewska kl. Va

Sekretarz: Alicja Kunda kl. IVb

 

Opiekunowie:

Aleksandra Bicka

Barbara Kaniewska