KOLEJNY FINAŁ WOŚP W NASZEJ GMINIE

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej siódmy raz organizowała finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do akcji włączyli się nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi naszej placówki, którzy bezinteresownie poświęcili swój czas i serce, aby wspomóc akcję Jurka Owsiaka. Współorganizatorami akcji byli również : Gminny Ośrodek Kultury z p. Włodzimierzem Tomczakiem, panie z Koła Gospodyń Wiejskich, Klub Seniora, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Ochotnicza Straż Pożarna, Przedszkole „Stokrotka”, Gimnazjum z Nowej Wsi Wielkiej oraz Gimnazjum z Brzozy.

8 stycznia na ulice naszej gminy wyszło około 120 wolontariuszy rekrutujących się spośród uczniów naszych placówek oświatowych. Czuwali nad nimi chętni rodzice, nauczyciele oraz strażacy. Dzieci kwestowały z poświęceniem do późnych godzin popołudniowych, w efekcie czego zebrały do puszek 7'879.65 zł .

W południe rozpoczęły się w Gminnym Ośrodku Kultury występy dzieci oraz licytacje przeznaczonych na ten cel przedmiotów. Wśród licytowanych darów znalazła się piękna szopka wykonana przez Państwa Nowak oraz ich córkę Michalinę- szopka została kupiona za rekordową tego dnia kwotę 300 zł! Gorące podziękowania należą się wszystkim, którzy tego dnia darowali na cel WOŚP przedmioty przyniesione ze swoich domów. Zebrani goście- rodzice, dzieci, nauczyciele i mieszkańcy naszej wsi okazali się niezwykle hojni. Podczas licytacji zebraliśmy 3940,14 zł. „Zakupy” umilone były pyszną grochówką przygotowaną przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Nie zabrakło też wybornych ciast upieczonych przez Panie z Klubu Seniora. Atrakcją dla najmłodszych była bez wątpienia możliwość przejażdżki wozem strażacki, na którą zapraszali nasi nieocenieni strażacy. W trakcie występów oraz licytacji odbywał się konkurs o tematyce religijnej.

Dzięki hojności, ofiarności i poświęceniu mieszkańców Brzozy oraz Nowej Wsi Wielkiej, sztab XX finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy mieszczący się w naszej szkole zebrał 11'819,79 zł. To wielki sukces dorosłych i dzieci! Takie imprezy udowadniają, że potrafimy się zjednoczyć i zrobić wspólnie coś naprawdę wartościowego.

Organizatorzy składają wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się do akcji gorące podziękowania i obiecują, że za rok postarają się, aby było jeszcze lepiej.

Tekst: Barbara Woźniak- Włodarska