XV DZIEŃ PAPIESKI - ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II - PATRON RODZINY

"Rodzina Bogiem silne staje się siłą człowieka i całego narodu"  Św. Jan Paweł II

W niedzielę 11 października 2015 r. obchodziliśmy w Polsce jubileuszowy XV Dzień Papieski, którego hasłem były słowa "Jan Paweł II - Patron Rodziny".    Z tej okazji w kościele parafialnym w Nowej Wsi Wielkiej, uczniowie naszej szkoły z klasy Va, Vb, i VIa montażem słowno -muzycznym przybliżyli nauczanie Papieża Polaka na temat rodziny. Przez ponad 26 lat swego pontyfikatu Jan Paweł II mówił o rodzinach, myślał o nich, spotykał się z rodzinami i modlił się   z nimi oraz za nie. Pamiętał o rodzinie także w dokumentach papieskich, przemówieniach i homiliach.

Przypominał, że od tego, jakie będą rodziny, zależy jakie będą nasze narody i jaki będzie świat. Podkreślał w tym istotną rolę wiary w rodzinie dzięki której strzeże się podstawowych wartości. Zachętą do wspólnej modlitwy w domach rodzinnych było zaśpiewanie ulubionej  pieśni Świętego Jana Pawła Ii - "Abba Ojcze"

 

Tekst: Wiesława Radzikowska