ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

„Bądź pozdrowiony, nowo Narodzony,

któryś wypłynął z ciemności,

Stworzycielu Siebie i Świata. Bądź pozdrowiony!


W ten wyjątkowy czas Bożego Narodzenia  składamy serdeczne życzenia

radości, życzliwości i rodzinnego ciepła.

Oby Nowy Rok 2016  był rokiem niezapomnianym,

by przyniósł dobre dni pełne miłości, spokoju i pewności jutra.

Hanna Paetzke                                                                                  Justyna Łukaszewicz

Wicedyrektor szkoły                                                                           Dyrektor szkoły