"POCZYTAJ BRATKOWI" - MIESIĄC KWIECIEŃ

W kwietniu bajkę terapeutyczną dzieciom z klas pierwszych odczytały panie wychowawczynie oraz pani Bożena Pirowicz. ,,Bajka o tym, jak na wycieczce w parku zrozumieliśmy pewne przysłowie” - była  ciekawa i pouczająca. Pomogła zrozumieć nie tylko przysłowie ,, Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata”, ale również utrwalić pojęcie  ,,zwiastuny wiosny”oraz ,,nowalijki”.

 

 

Tekst: Hanna Kozłowska