ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE

Dnia 25 maja 2015 roku (poniedziałek) pani Anna Noworyta – inspektor ds. nieletnich Komendy Policji Bydgoszcz Wyżyny przeprowadziła w klasach : VI a,b,c zajęcia profilaktyczne. Podczas spotkania zostały omówione przyczyny sięgania po substancje uzależniające przez dzieci i młodzież oraz konsekwencje wynikające z zażywania substancji psychoaktywnych. Pani inspektor szczegółowo przedstawiła skutki sięgania po używki zarówno w aspekcie zdrowotnym ( uzależnienie fizyczne, psychiczne i społeczne) jak i prawnym. Zostały również wypracowane sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych bez sięgania po środki psychoaktywne.

Tekst: Iwona Puzio