Projekt: Żyję aktywnie w domu i w szkole. Odżywiam się zdrowo i żyję kolorowo

Projekt edukacyjny promujący zdrowy styl życia pod nazwą: „Żyję aktywnie

w domu i w szkole. Odżywiam się zdrowo i żyję kolorowo.”

 

 

„Nie bójmy się ruchu – ruch rzeźbi i ciało, i umysł, choć należy pamiętać, aby robić to w sposób regularny i bezpieczny.”

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO, 2007) zaleca, aby dzieci i młodzież w wieku od 5 do 18 lat korzystały każdego dnia z przynajmniej 60 minut aktywności fizycznej o intensywności od umiarkowanej do dużej. Warto podkreślić, że nie zawsze muszą to być wysiłki trwające jednorazowo przez 60 minut. Może to być również kilka krótszych okresów (np. 20-minutowych) w ciągu całego dnia.

 

 

 1. 1. Treści tematyczne z podstawy programowej.

Uczeń:

 • uczestniczy w zespołowych zabawach teatralnych inspirowanych sytuacjami życiowymi,
 • poznaje wpływ krajobrazu na warunki życia ludzi, roślin i zwierząt,
 • komunikuje w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia,
 • potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami  i dorosłymi, nie krzywdzi słabszych i pomaga potrzebującym,
 • współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach   życiowych,
 • przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie  dorosłych,
 • zna zagrożenia ze strony ludzi; wie, do kogo i w jaki sposób należy się zwrócić o pomoc,
 • wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można i dlaczego,
 • zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka,
 • wie, że należy oszczędzać wodę; wie, jakie znaczenie ma woda w życiu  człowieka,
 • wie, że należy segregować śmieci; rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych,
 • podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody,
 • stosuje się do podanych informacji o pogodzie, np. ubiera się odpowiednio do pogody,
 • dba o to, aby prawidłowo siedzieć w ławce, przy stole,
 • wie, że choroby są zagrożeniem dla zdrowia i że można im zapobiegać poprzez: szczepienia ochronne, właściwe odżywianie się, aktywność fizyczną, przestrzeganie higieny, właściwie zachowuje się w sytuacji choroby,
 • wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości, środków ochrony roślin),
 • wie, że dzieci niepełnosprawne znajdują się w trudnej sytuacji i pomaga im,
 • zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się,
 • rozumie konieczność kontrolowania stanu zdrowia i stosuje się do zaleceń stomatologa i lekarza,

 

 • dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych (w miarę swoich możliwości),
 • dba o higienę osobistą i czystość odzieży,
 • wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się oraz aktywność fizyczna,
 • potrafi wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych,
 • przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się.

 

 1. 2. Zagadnienia z programów nauczania: wybrane  tematy zajęć:

 

 • Wypowiedzi ustne na temat zdrowego odżywiania. Omówienie higieny spożywania pokarmów.
 • Spotkanie ze stomatologiem,
 • Przygotowanie plakatów ,,Odżywiaj się zdrowo”. Wydzieranka z kolorowego papieru ,,Ulubiony owoc”.
 • Omówienie potrzeby dbania o zęby.
 • Wypowiedzi na temat higieny osobistej i innych czynników wpływających
 • na prawidłowy rozwój organizmu.
 • Wizyta w gabinecie lekarskim: ważenie i mierzenie.
 • Unikanie sytuacji niebezpiecznych dla zdrowia. Gry zespołowe – rzuty do celu.
 • Wycieczka zimą do lasu. Zabawy zimowe na świeżym powietrzu.
 • Nauka piosenki ,,W zdrowym ciele zdrowy duch”.
 • Wysłuchanie i omówienie wiersza pt. „Hałas”. Rozmowy na temat szkodliwości hałasu.
 • Bezpieczne poruszanie się po ulicach miasta.
 • Moje ulubione zajęcia. Wypowiedzi na temat spędzania wolnego czasu. Omówienie higienicznego trybu życia – spacery, sport.
 • Co to znaczy leniuchować? – rozmowa na temat czynnego i biernego wypoczynku.
 • Niebezpieczeństwa zagrażające naszej planecie. Sposoby zapobiegania zatruwaniu środowiska naturalnego.
 • Przygotowanie plakatu „Na ratunek Ziemi”.
 • Ekologia i jej znaczenie – sposoby ochrony środowiska. Segregacja śmieci, sposoby wykorzystania makulatury.
 • Znaczenie lasu dla człowieka i środowiska naturalnego. Zasady zachowania się w lesie
  – niebezpieczeństwo pożarów, praca służby leśnej.
 • Drogi ewakuacji, telefony alarmowe, pierwsza pomoc.
 • Sposoby postępowania w trudnych sytuacjach. Dostrzeganie i unikanie sytuacji zagrożeń
 • Nauka piosenki „W zdrowym ciele zdrowy duch”.
 • Zabawy dramowe „W gabinecie lekarskim”. Pisanie wyrazów i zdań

z dwuznakiem ch. Tworzenie zabawnych wierszyków mówiących o tym, jak

należy chronić się przed chorobą.

 • Spotkanie z lekarzem lub pielęgniarką. Rozmowa na temat chorób, ich objawów  i sposobów zapobiegania im. Wyjaśnienie roli szczepień i konieczności wykonywania badań profilaktycznych.
 • Wysłuchanie wierszy o tematyce zdrowotnej. Wyjaśnienie powiedzenia „W zdrowym ciele zdrowy duch” – na podstawie wysłuchanego wiersza i własnych doświadczeń. Układanie w grupach haseł i krótkich wierszyków o zdrowiu.
 • Rozmowa na temat szkodliwego wpływu hałasu. Wysłuchiwanie dźwięków mieszkających w ciszy.
 • Przygotowanie prostych potraw – praca w grupach.
 • Zdrowie – wykorzystanie zaawansowanych technik graficznych.

 

 1. 3. Cele ogólne:

 

 • ułatwianie nabywania umiejętności dbania o swoje zdrowie.
 • poznanie najbliższego środowiska,
 • aktywne uczestnictwo w życiu szkoły i swojej rodziny,
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły,
 • łączenie środowisk poprzez wspólne zabawy- dzieci, wnuczęta, dziadkowie,

 

 

Ważne jest prawidłowe wykorzystywanie dużych przerw szkolnych na spontaniczną aktywność fizyczną. Eksperyment przeprowadzony w Wielkiej Brytanii, w którym dzieciom pozostawiano dużą swobodę w decydowaniu  o własnej aktywności w czasie dużych przerw, zmieniając jedynie poszczególne elementy wyposażenia szkolnego placu zabaw, wykazał dynamiczny rozwój ich kreatywności i poczucia własnej wartości. Oczywiście wszystko odbywało się pod dyskretnym nadzorem kadry pedagogicznej, która interweniowała tylko w przypadku potencjalnego zagrożenia.

 

 1. 4. Harmonogram działań:

 

Temat miesiąca

Zadania

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

„Nie zgrywaj ponuraka-zjedz ziemniaka.”

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie zainteresowań własnym regionem poprzez wycieczkę środowiskową. Walory przebywania na świeżym powietrzu. Wartości odżywcze ziemniaków.

Wycieczka-ścieżka edukacyjna Buczyna. Ognisko. Rozmowa z leśniczym (pan     Mieczysław Wysiński)

wrzesień

L. Gajda, K. Kubicka, H. Tomaszewska, -nauczyciele,

rodzice

„Kto zdrowie szanuje ten nigdy nie choruje”

Rozbudzanie zainteresowania dziecka własnym zdrowiem i rozwojem. Spotkanie z lekarzem. Rozmowy, praktyczne rady. Poznanie pracy lekarza. Stetoskop, ciśnieniomierz, itp.

 

październik

n-le, lekarz- pan Kołnierzak-rodzice

„W zdrowym ciele zdrowy duch”

Nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Spotkanie z księdzem, psychologiem. Pogadanki, rozmowy.

Biwak w szkole. Samodzielne przygotowywanie kanapek.

 

listopad

n-le

„Co za dużo to niezdrowo”

Właściwie odżywianie- urozmaicenie i regularność posiłków. Estetyka spożywania. Nakrywanie do stołu.

Spotkanie z dietetykiem. Problem odchudzania się, otyłości.

grudzień

n-le, rodzice

„Ruch jest zdrowy i dla ciała i dla głowy”

Rozwijanie aktywności ruchowej jako formy czynnego wypoczynku. Dzień Babci i Dziadka. Wspólne zabawy ruchowe w sali gimnastycznej i umysłowe(krzyżówki, rebusy, zagadki).

styczeń

n-le, rodzice, uczniowie

„Końskie zdrowie”

Spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu. Kulig.

luty

n-le, rodzice

„Czystość to zdrowie”

Kształtowanie dbałości o ład i porządek w miejscu pracy i wypoczynku.

Sprzątanie po zimie-wiosenne porządki.

Spotkanie z pielęgniarką-rozmowa o higienie.

marzec

n-le, rodzice, pielęgniarka

„Śmiech to zdrowie”

Aktywne spędzanie wolnego czasu z rodziną. Prima aprilis- scenki dramowe w wykonaniu dzieci i rodziców, inscenizowanie wierszy z humorem.

kwiecień

n-le, rodzice, uczniowie

„Zdrowy jak ryba”

Propagowanie dbałości o właściwą postawę ciała. Spotkanie z wędkarze. Wyjazd na basen.

maj

n-le, rodzice

„Zimna woda zdrowia doda”

Umiejętność rozpoznawania niebezpiecznych sytuacji i zagrożeń ze strony obcych osób i ze strony środowiska. Wyprawa na kąpielisko w Chmielnikach lub Pieckach. Zagrożenia wynikające z kąpieli w jeziorach, rzekach, morzu. Policja wodna. Pokaz udzielania pierwszej pomocy.

czerwiec

n-le, rodzice

 

 

Projekt realizowany przez uczniów z klasy Ib, IIIa i IIIb, rodziców i nauczycieli-wychowawców.

 

Projekt opracowały: Lidia Gajda, Hanna Tomaszewska i Krystyna Kubicka.