Rozkład jazdy autobusu szkolnego. Regulamin dowozu. Wzór pisma dla uczniów

Wykaz przystanków autobusowych dla uczniów dojeżdżających

do Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Nowej Wsi Wielkiej

obowiązujący od 24.11.2016 r.

PRZYWOZY

 

I. Dąbrowa Wielka - Nowa Wioska (wyjazd z Nowej Wsi Wielkiej godz. 6.40)

 1. Leszyce - przy Krzyżu
 2. Leszyce - posesja (Państwo Grzywacz)
 3. Leszyce - posesja (Państwo Baliccy)
 4. Dąbrowa Wielka - wiata koniec wsi
 5. Dąbrowa Wielka - posesja (Państwo Kosteccy)
 6. Dąbrowa Wielka - wiata przy kościele
 7. Dąbrowa Wielka – posesja (Państwo Dąbrowscy)
 8. Dąbrowa Wielka - posesja (Państwo Meister)
 9. Dąbrowa Wielka - wiata przy figurze
 10. Nowa Wioska - posesja (Państwo Frontczak)
 11. Nowa Wioska - świetlica wiejska

II. Nowa Wioska - Tarkowo Dolne (wyjazd z Nowej Wsi Wielkiej godz. 7.25)

 1. Nowa Wioska - posesja (Państwo Urbańscy)
 2. Nowa Wioska - posesja (Państwo Giżyccy)
 3. Tarkowo Dolne - świetlica wiejska
 4. Tarkowo Dolne - przystanek PKS (stacja LPG)

III. Januszkowo – Jakubowo – Kolankowo – Dobromierz - Nowa Wieś Wielka (wyjazd z Nowej Wsi Wielkiej godz. 7.00)

 1. Januszkowo - przystanek PKS
 2. Januszkowo - posesja (Państwo Sopel)
 3. Januszkowo - świetlica wiejska
 4. Januszkowo - posesja (Państwo Tomaszewscy)
 5. Jakubowo - las
 6. Jakubowo - przy figurze
 7. Kolankowo - wiata
 8. Dobromierz - posesja (Państwo Zwolanowscy)
 9. Dobromierz – posesja (Państwo Golińscy)
 10. Dobromierz - posesja (Państwo Zbanuszek)
 11. Dobromierz – posesja(Państwo Stachel)
 12. Dobromierz - świetlica wiejska
 13. Dobromierz - posesja (Państwo Moraczyńscy)
 14. Nowa Wieś Wielka – ul. Leśna k/przepompowni

ODWOZY

 

I. Tarkowo Dolne - Nowa Wioska - Dąbrowa Wielka - Leszyce (wyjazd z Nowej Wsi Wielkiej godz. 12.40)

 1. Tarkowo Dolne - przystanek PKS (stacja LPG)
 2. Tarkowo Dolne - świetlica wiejska
 3. Nowa Wioska - posesja (Państwo Giżyccy)
 4. Nowa Wioska - świetlica wiejska
 5. Nowa Wioska - posesja (Państwo Frontczak)
 6. Dąbrowa Wielka - wiata przy figurze
 7. Dąbrowa Wielka - posesja (Państwo Meisner)
 8. Dąbrowa Wielka – posesja (Państwo Dąbrowscy)
 9. Dąbrowa Wielka - wiata przy kościele
 10. Dąbrowa Wielka - posesja (Państwo Kosteccy)
 11. Dąbrowa Wielka - wiata koniec wsi
 12. Leszyce - posesja (Państwo Baliccy)
 13. Leszyce - posesja (Państwo Grzywacz)
 14. Leszyce - przy krzyżu

II. Tarkowo Dolne - Nowa Wioska - Dąbrowa Wielka (wyjazd z Nowej Wsi Wielkiej godz. 13.40)

 1. Tarkowo Dolne - przystanek PKS (stacja LPG)
 2. Tarkowo Dolne - świetlica wiejska
 3. Nowa Wioska - posesja (Państwo Giżyccy)
 4. Nowa Wioska - świetlica wiejska
 5. Nowa Wioska - posesja (Państwo Frontczak)
 6. Dąbrowa Wielka - wiata przy figurze
 7. Dąbrowa Wielka - posesja (Państwo Meisner)
 8. Dąbrowa Wielka – posesja (Państwo Dąbrowscy)
 9. Dąbrowa Wielka - wiata przy kościele
 10. Dąbrowa Wielka - posesja (Państwo Kosteccy)
 11. Dąbrowa Wielka - wiata koniec wsi
 12. Nowa Wioska - posesja (państwo Urbańscy)

III. Januszkowo – Jakubowo – Kolankowo – Dobromierz – Nowa Wieś Wielka  (wyjazd z Nowej Wsi Wielkiej godz. 14.35)

 1. Januszkowo - przystanek PKS
 2. Januszkowo - posesja (Państwo Sopel)
 3. Januszkowo - świetlica wiejska
 4. Januszkowo - posesja (Państwo Tomaszewscy)
 5. Jakubowo - las
 6. Jakubowo - przy figurze
 7. Kolankowo - wiata
 8. Dobromierz - posesja (Państwo Zwolanowscy)
 9. Dobromierz – posesja (Państwo Golińscy)
 10. Dobromierz - posesja (Państwo Zbanuszek)
 11. Dobromierz- posesja (Państwo Stachel)
 12. Dobromierz - świetlica wiejska
 13. Dobromierz - posesja (Państwo Moraczyńscy)
 14. Nowa Wieś Wielka – ul. Leśna k/przepompowni

IV. Tarkowo Dolne - Nowa Wioska - Dąbrowa Wielka - Leszyce (wyjazd z Nowej Wsi Wielkiej godz. 15.25)

 1. Tarkowo Dolne - przystanek PKS (stacja LPG)
 2. Nowa Wioska - posesja (Państwo Giżyccy)
 3. Nowa Wioska - świetlica wiejska
 4. Nowa Wioska - posesja (Państwo Frontczak)
 5. Dąbrowa Wielka - wiata przy figurze
 6. Dąbrowa Wielka - posesja (Państwo Meisner)
 7. Tarkowo Dolne – posesja (Państwo Dąbrowscy)
 8. Dąbrowa Wielka - wiata przy kościele
 9. Dąbrowa Wielka - posesja (Państwo Kosteccy)
 10. Dąbrowa Wielka - wiata koniec
 11. Leszyce - przy krzyżu
 12. Leszyce - posesja (Państwo Grzywacz)
 13. Leszyce - posesja (Państwo Baliccy) powrót godz. 16.15