ul. Ogrodowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka

e-mail: spnww@nowawieswielka.pl

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły Wicedyrektor

tel./fax 52/3812-859

tel. 881231233

Wicedyrektor

Intendent

tel./fax: 52/3812-314

Świetlica

Godziny: 06:00 - 16:00

tel. 881231207

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły

tel./fax 52/3812-859 spnww@nowawieswielka.pl

Sekretariat Budynek A Wicedyrektor / Intendent

tel./fax: 52/3812-314

ul. Ogrodowa 1

86-060 Nowa Wieś Wielka

Kalendarz Roku Szkolnego


Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2021 r. 
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2021 r. 
Ferie zimowe 17 – 30 stycznia 2022 r. 
Wiosenna przerwa świąteczna 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r. 
Egzamin ósmoklasisty   (są to dni wolne od nauki dla uczniów klas 1-7; w razie potrzeby szkoła zapewnia opiekę świetlicową) język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek)
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach 24 czerwca 2022 r. 
Ferie letnie 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.
Dni ustawowo wolne od pracy i nauki 1 listopada, 11 listopada, 1 stycznia, 6 stycznia, 1 maja, 3 maja, 16 czerwca 
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych   (są to dni wolne od nauki dla wszystkich uczniów; w razie potrzeby szkoła zapewnia opiekę świetlicową) 14 października  (czwartek) DEN  2 listopada (wtorek)  12 listopada (piątek)  2 maja (poniedziałek)  4 maja (środa)  17 czerwca (piątek) 
Rekolekcje wielkopostne Zostaną ustalone w późniejszym terminie 
 HARMONOGRAM KLASYFIKACJI  
I półrocze 1 września- 13 stycznia 
Przekazywanie informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych, możliwości nieklasyfikowania do 14 grudnia 
Wystawianie ocen do 13 stycznia 
Rada klasyfikacyjna 14 stycznia 
II półrocze 14 stycznia- 24 czerwca 
Przekazywanie informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych, możliwości nieklasyfikowania do 20 maja 
Poinformowanie rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach na koniec roku do 10 czerwca 
Wystawianie ocen do 15 czerwca 
Rada klasyfikacyjna 20 czerwca 
HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI 
Zebranie organizacyjne  z rodzicami  klasy I-VIII   Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców    Pierwsze zebranie Dyrektora szkoły z Radą Rodziców, wybór prezydium  2 września- klasy 6-8 godz. 16.30  7 września- klasy 1-5 godz. 17.00   7 września   godz. 18.00 hol piętro B 
Informacje o bieżących ocenach i zachowaniu uczniów   Drzwi otwarte on-line (Teams)-możliwość rozmów ze wszystkimi n-lami   28  października   17.00-19.00 
Szkolenie dla rodziców listopad 
Informacje o bieżących ocenach i zachowaniu uczniów, sprawy bieżące w klasach  Drzwi otwarte on-line (Teams)– możliwość rozmów ze wszystkimi n-lami   13grudnia   17.00-19.00 
Wyniki klasyfikacji za I półrocze  Zebrania  klasy I-VIII (forma zostanie ustalona w styczniu)  1-2 lutego   17.00-19.00 
Wyniki  próbnych egzaminów ósmoklasisty    Zebrania on-line z rodzicami uczniów klas VIII  luty/marzec 
Informacje o bieżących ocenach i zachowaniu uczniów, sprawy bieżące w klasach  Drzwi otwarte forma zostanie ustalona w późniejszym terminie  30-31 marca   17.00-19.00 
Informacje o bieżących ocenach i zachowaniu uczniów, sprawy bieżące w klasach, wyniki diagnoz edukacyjnych. Zebrania  klasy I-VIII forma zostanie ustalona w późniejszym terminie  18-19 maja  17.00-19.00 
HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RADĄ RODZICÓW (z inicjatywy dyrektora szkoły) 
Wybór Rady Rodziców;  przedstawienie propozycji dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktycznych; informacje bieżące dyrektor szkoły 7 września godz.18.00 
Przedstawienie propozycji działań w Programie wychowawczo- profilaktycznym szkoły, opinia dotycząca Planu  finansowego szkoły  21 września godz. 17.00 
Informacje dyrektora  o funkcjonowaniu szkoły 28 czerwca godz.17.00