ul. Ogrodowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka

e-mail: spnww@nowawieswielka.pl

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły Wicedyrektor

tel./fax 52/3812-859

tel. 881231233

Wicedyrektor

Intendent

tel./fax: 52/3812-314

Świetlica

Godziny: 06:00 - 16:30

tel. 881231207

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły

tel./fax 52/3812-859 spnww@nowawieswielka.pl

Sekretariat Budynek A Wicedyrektor / Intendent

tel./fax: 52/3812-314

ul. Ogrodowa 1

86-060 Nowa Wieś Wielka

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej ws. rekrutacji uczniów do klasy I w roku szkolnym 2020/2021

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi rekrutacji, niniejszym wyjaśniam:

  1. Wszystkie dzieci z obwodu szkoły, których rodzice złożyli „zgłoszenie” dziecka do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021 zostały przyjęte do naszej placówki – zgłoszenie jest dokumentem potwierdzającym zapisanie dziecka do klasy pierwszej. Nie wymagamy ponownego potwierdzenia woli rodziców w tym zakresie. Ponadto wszystkie dzieci zamieszkujące  w naszym obwodzie po zgłoszeniu rodzica, nawet po zakończonym procesie rekrutacji, mają zagwarantowane  miejsce nauki w naszej placówce.
  2. Wszystkie dzieci spoza obwodu szkoły (10 osób), których rodzice do dnia 06.03.2020r. złożyli „wnioski” o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021, zostały przyjęte do naszej placówki.Lista tych dzieci jest wywieszona na drzwiach wejściowych do szkoły. Jednak w tym przypadku wymagane jest pisemne potwierdzenie woli rodziców do dnia 18 marca (zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy). Z uwagi na aktualną sytuację w kraju potwierdzenie pisemne proszę przesyłać tylko drogą elektroniczną: spnww@nowawieswielka.pl. W sytuacjach problemowych proszę o kontakt telefoniczny: 881-231-233.
  3. Listy wszystkich dzieci przyjętych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021 z podziałem na klasy będą wywieszone na tablicy ogłoszeń  po 20 sierpnia 2020 r. Wychowawcy zostaną przedstawieni dopiero w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021.

             Z poważaniem

  Justyna Łukaszewicz

  dyrektor szkoły

Poprzedni

Następny

Comments are closed.

Accessibility Toolbar