ul. Ogrodowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka

e-mail: spnww@nowawieswielka.pl

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły Wicedyrektor

tel./fax 52/3812-859

tel. 881231233

Wicedyrektor

Intendent

tel./fax: 52/3812-314

Świetlica

Godziny: 06:00 - 16:00

tel. 881231207

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły

tel./fax 52/3812-859 spnww@nowawieswielka.pl

Sekretariat Budynek A Wicedyrektor / Intendent

tel./fax: 52/3812-314

ul. Ogrodowa 1

86-060 Nowa Wieś Wielka

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy szkoły dotycząca doskonalenia kompetencji kluczowej – umiejętność uczenia się,  została stworzona dzięki wysiłkom i we współpracy reprezentacji społeczności szkolnej – uczniów, rodziców, nauczycieli.

Określa ona model postępowania i oczekiwane postawy, dzięki którym każdy uczeń zdobędzie umiejętność uczenia się i osiągnie sukces edukacyjny.

Uczeń:
– Zna swoje mocne i słabe strony.
– Zna i stosuje odpowiednie dla siebie skuteczne techniki uczenia się.
– Dokonuje samooceny, współpracuje w grupie.
– Korzysta z własnych i cudzych doświadczeń życiowych; dzieli się wiedzą z innymi.

Nauczyciel:
-Wspiera samodzielność ucznia
– pomaga w dostrzeganiu problemów, planowaniu i realizowaniu działań.
– Rozwija umiejętność samooceny u ucznia.
-Stosuje ocenianie kształtujące.
– Uwzględnia style uczenia się uczniów w organizacji procesu lekcyjnego.

Rodzic:
– Współpracują z nauczycielami.
– Wspierają dziecko w trudnych momentach,
– Cieszą się z jego sukcesów.
– Zachęcają do udziału w zajęciach rozwijających zainteresowania.
– Monitorują postępy dziecka w nauce, znają jego słabe i mocne strony.