ul. Ogrodowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka

e-mail: spnww@nowawieswielka.pl

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły Wicedyrektor

tel./fax 52/3812-859

tel. 881231233

Wicedyrektor

Intendent

tel./fax: 52/3812-314

Świetlica

Godziny: 06:00 - 16:30

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły

tel./fax 52/3812-859 spnww@nowawieswielka.pl

Sekretariat Budynek A Wicedyrektor / Intendent

tel./fax: 52/3812-314

ul. Ogrodowa 1

86-060 Nowa Wieś Wielka

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.

Konkurs „Poszukiwanie WIELKANOCNEJ PISANKI w Scratch”

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej  im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej

Celem konkursu  jest:

  • rozwijanie zainteresowań informatycznych
  • stymulowanie kreatywności, logicznego myślenia
  • podnoszenie umiejętności programistycznych,  
  • kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych

Konkurs polega na przygotowaniu przez uczestników konkursu projektu w języku Scratch.

Temat historyjki animowanej: „Poszukiwanie WIELKANOCNEJ PISANKI w Scratch”

  • Projekt musi być wykonany samodzielnie i nie powinien być przerobionym projektem innego autora (remiksem).
  • Projekt powinien zawierać: życzenia świąteczne, animację, dźwięki, posiadać więcej niż jedną scenę i dwa duszki. Tematyka:  związana z wiosną, tradycjami oraz atrybutami świątecznymi.

Prace konkursowe oceniane będą pod kątem zaawansowania programistycznego, samodzielności, oryginalności i jakości wykonania.

Projekty należy udostępnić linkiem i przesłać w aplikacji TEAMS do  29 marca 2021 roku godzina 10:00:

Klasy:

4-6  p. Mariusza Arndt

7-8  p. Szymona Górnego

Comments are closed.