ul. Ogrodowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka

e-mail: spnww@nowawieswielka.pl

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły Wicedyrektor

tel./fax 52/3812-859

tel. 881231233

Wicedyrektor

Intendent

tel./fax: 52/3812-314

Świetlica

Godziny: 06:00 - 16:00

tel. 881231207

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły

tel./fax 52/3812-859 spnww@nowawieswielka.pl

Sekretariat Budynek A Wicedyrektor / Intendent

tel./fax: 52/3812-314

ul. Ogrodowa 1

86-060 Nowa Wieś Wielka

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.

Konkurs „Potyczki matematyczno-logiczne”

Nauczyciele z naszej szkoły zorganizowali międzyszkolny konkurs „Potyczki matematyczno-logiczne”.

Konkurs był jednoetapowy i odbyły się 17. listopada 2021 roku. Tego dnia siedem szkół przeprowadziło u siebie spotkania konkursowe: Szkoła Podstawowa nr 12 w Bydgoszczy, Szkoła Podstawowa nr 14 w Bydgoszczy, Szkoła Podstawowa nr 40 w Bydgoszczy, Szkoła Podstawowa w Białych Błotach, Szkoła Podstawowa w Przyłękach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrczu, Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej. Każdą szkołę reprezentowała jedna trzyosobowa drużyna z klas 4-6. Uczniowie wspólnym frontem przez 60 minut rozwiązywali 10 zagadek logicznych- na platformie https://quizizz.com/ oraz Sudoku. Następnego dnia (18. listopada) odbyło się podsumowujące konkurs spotkanie online z wykorzystaniem aplikacji Teams. Zebranie organizatorów, koordynatorów i uczniów zaangażowanych w konkurs miało na celu przede wszystkim przedstawienie wyników oraz wyłonienie zwycięzców. Najlepsze okazały się drużyny ze Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, Szkoły Podstawowej nr 14 w Bydgoszczy oraz Szkoły Podstawowej nr 40 w Bydgoszczy. Gratulujemy sukcesu wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie, nie tylko tym nagrodzonym- zaprezentowali wysoki poziom umiejętności matematycznych. Natomiast koordynatorom dziękujemy za zaangażowanie i sprawne przeprowadzenie konkursu. Liczymy na dalszą współpracę.

Barbara Kaniewska i Mariusz Arndt

Comments are closed.