ul. Ogrodowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka

e-mail: spnww@nowawieswielka.pl

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły Wicedyrektor

tel./fax 52/3812-859

tel. 881231233

Wicedyrektor

Intendent

tel./fax: 52/3812-314

Świetlica

Godziny: 06:00 - 16:30

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły

tel./fax 52/3812-859 spnww@nowawieswielka.pl

Sekretariat Budynek A Wicedyrektor / Intendent

tel./fax: 52/3812-314

ul. Ogrodowa 1

86-060 Nowa Wieś Wielka

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 1 marca

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 1 marca

Od 2011 r. 1 marca w Polsce jest obchodzony Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Datę wybrano nieprzypadkowo – tego dnia w 1951 r. wykonano wyroki śmierci na dowództwie ostatniej komendy Zrzeszenia WiN, co symbolicznie zakończyło działalność tej organizacji.

Z tej okazji zapraszamy uczniów klas IV-VIII do udziału w konkursach:

– klasy IV komiks: wykonany zgodnie z zasadami tworzenia komiksu, technika dowolna, format A4 i do 2 stron; ocenie podlega zgodność z tematem, estetyka, ortografia i interpunkcja; zdjęcie lub skan pracy przysyłamy na Teams (czat) do p. R. Raczyńskiej, p. M. Szewczykowskiej z dopiskiem (nie na pracy): praca na konkurs, autor, klasa; czas wykonania i przysłania prac do 14 marca,

– klasy V-VIII plakat: format A4, ocenie podlega zgodność z tematem, oryginalność formy plastycznej, estetyka, ortografia i interpunkcja; stosujemy się do zasad tworzenia plakatu: podstawowe funkcje plakatu to zwrócenie uwagi przypadkowego odbiorcy, zainteresowanie go daną problematyką oraz przekazanie mu konkretnych treści; plakat powinien być zwięzły, przejrzysty, prosty, czytelny z określonej odległości i zawierać minimalną ilość tekstu; podstawowym zestawem środków wyrazu wykorzystywanych w plakacie jest linia – zwłaszcza kontur – płaska plama barwna i litera określonego kształtu i wielkości; zdjęcie (JPG) pracy przysyłamy na Teams (czat) do p. R. Kubata z dopiskiem (nie na pracy): praca na konkurs, autor, klasa; czas wykonania i przysłania prac do 14 marca,

– klasy V-VIII test wiedzy: test w aplikacji Forms, aktywny link zostanie przysłany dnia 1 marca przez Librus Wiadomości konto ucznia; ewentualne pytania prosimy kierować do p. M. Szewczykowskiej, p. K. Ejsmont-Paciorek; czas wykonania i przysłania testu do 14 marca.

Prace zgłoszone na konkurs winny być przygotowane samodzielnie przez uczniów. Prace można przygotować indywidualnie lub grupowo (max 2 osoby).

Organizatorzy konkursów polecają:
1.Podręczniki do historii z serii „Wczoraj i dziś” wyd. Nowa Era, „Historia” wyd. WSiP.
2.Etiudy filmowe dostępne na stronach IPN: https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/multimedia-1/filmy/92610,Zolnierze-Niezlomni-Zolnierze-Wykleci-cykl-etiud filmowych.html?search=178288824984
3.Artykuł Kim byli Żołnierz Wyklęci IPN
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/materialy-edukacyjne/wirtualna-paczka-edukac/zolnierze-wykleci/materialy-do-pobrania-i/86562,Kim-byli-Zolnierze-Wykleci.html?search=178288824984

Zapraszamy do udziału. R. Raczyńska, M. Szewczykowska, R. Kubat, K. Ejsmont-Paciorek

Comments are closed.