ul. Ogrodowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka

e-mail: spnww@nowawieswielka.pl

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły Wicedyrektor

tel./fax 52/3812-859

tel. 881231233

Wicedyrektor

Intendent

tel./fax: 52/3812-314

Świetlica

Godziny: 06:00 - 16:30

tel. 881231207

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły

tel./fax 52/3812-859 spnww@nowawieswielka.pl

Sekretariat Budynek A Wicedyrektor / Intendent

tel./fax: 52/3812-314

ul. Ogrodowa 1

86-060 Nowa Wieś Wielka

Patron i Sztandar Szkoły

Nasz Patron – Maria Konopnicka

W 1975 r., po wydaniu decyzji  przez Kuratorium o obieraniu przez placówki oświatowe patronów,  Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Uczniowie Zbiorczej Szkoły Gminnej w Nowej Wsi Wielkiej  postanowili, że Patronką naszej placówki zostanie autorka szczególnie bliska dzieciom – Maria Konopnicka.

Nota biograficzna autorki

Maria Konopnicka (z domu Wasiłowska)  urodziła się 23 maja 1842 r. w Suwałkach; zmarła  8 października 1910 r. we Lwowie.

Pani Maria zasłynęła jako poetka, nowelistka, pisarka dla dzieci, krytyk, publicystka i tłumaczka. Dzieciństwo i młodość spędziła w Kaliszu oraz na pensji w Warszawie (1855-1856). W 1862 poślubiła ziemianina Jarosława Konopnickiego i zamieszkała w majątku Bronów pod Łęczycą. Burzliwe losy sprawiły, że często zmieniała miejsce zamieszkania. Dużo podróżowała (Niemcy, Francja, Szwajcaria, Austria, i Włochy), w czasie tych wędrówek gromadziła tematy do swych utworów. Zajmowała się również dziennikarstwem redagując pismo dla kobiet „Świt”. W 1903 roku otrzymała w darze od Społeczeństwa polskiego dworek w Żarnowcu. Twórczość pisarki jest bardzo różnorodna. Napisała powieść baśniową dla dzieci „O krasnoludkach i sierotce Marysi”, liczne wiersze patriotyczne, np. „ Rota”, czy „Pieśń o domu”, oraz nowele m.in. „Dym”, „Nasza szkapa”. „Mendel Gdański”. Cykle pieśni ludowych „Z łąk i pól” i „Na fujarce” przyniosły jej dużą popularność i miano pieśniarki ludu polskiego. W swych utworach protestowała przeciwko krzywdzie ludzkiej, ukazując niedolę najuboższych warstw społecznych. Była wielką patriotką. Nawoływała do walki z zaborcą. Budziła w rodakach poczucie dumy narodowej pisząc w „Rocie” słynne słowa : „Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród”

Nadanie szkole imienia Marii Konopnickiej – 25 października 1977 r.

Już w 1976 r. zespół  nauczycieli wraz z uczniami, pod kierownictwem pana Józefa Zbieranka, przystąpił do organizacji uroczystości nadania szkole imienia, a  także do pozyskiwania funduszy na zakup sztandaru i tablicy pamiątkowej. Pani Ewa Stępa, nauczyciel plastyki, zaprojektowała tarczę szkoły, która do dziś jest symbolem naszej placówki.

Do akcji sztandarowej przystąpiła cała społeczność szkolna. Młodzież na zakup sztandaru przekazała pieniądze zarobione podczas  pracy przy wykopkach, sadzeniu lasu, sprzątaniu zakładów pracy, oraz ze zbiórki makulatury i złomu. Pan Józef Zbieranek odwiedził wiele szkół w całej Polsce, które nosiły imię Marii Konopnickiej. Z podróży przywiózł piękny pamiętnik z wpisami i życzeniami dla naszej placówki.  W między czasie odbył się konkurs na pracę biograficzną  o przyszłej patronce naszej szkoły. Wielkim wyzwaniem również stał się konkurs na tzw. „Klasę sztandarową”. Tytuł ten mogła otrzymać klasa, która osiągała bardzo dobre wyniki  w nauce, miała dobre noty z zachowania i włączyła się w przygotowanie uroczystości.  Tytuł ten zdobyła klasa VIII B, której przypadła opieka nad sztandarem. Wychowawcą „klasy sztandarowej” była pani Maria Moskal . Uczennica zwycięskiej klasy Anna Roś,   wygrała konkurs na projekt sztandaru. Wyszukany przez nią cytat Marii Konopnickiej: „Bądź silnym, niech twe młodzieńcze ramiona podźwigną brzemię uniesień twych godne” do dziś widnieje na naszym sztandarze i jego replice.  Uroczystość nadania szkole imienia Marii Konopnickiej wraz z przekazaniem sztandaru i odsłonięciem tablicy pamiątkowej, odbyła się 25 października 1977 r.  Każdego roku w tym dniu obchodzony jest w naszej szkole Dzień Patrona.

Informacje przygotowano na podstawie zapisków kronikarskich ,,Kronika Szkoły”, źródeł zgromadzonych w szkolnym archiwum oraz w oparciu o opracowanie, które powstało z okazji 50. lecia istnienia Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej, a także relacji oraz wiedzy długoletnich, emerytowanych nauczycieli – pani Marii Moskal , pani Haliny Zbieranek, pani Marii Oskwarek.

Opracowanie: Izabela Nowak

Accessibility Toolbar