ul. Ogrodowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka

e-mail: spnww@nowawieswielka.pl

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły Wicedyrektor

tel./fax 52/3812-859

tel. 881231233

Wicedyrektor

Intendent

tel./fax: 52/3812-314

Świetlica

Godziny: 06:00 - 16:30

tel. 881231207

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły

tel./fax 52/3812-859 spnww@nowawieswielka.pl

Sekretariat Budynek A Wicedyrektor / Intendent

tel./fax: 52/3812-314

ul. Ogrodowa 1

86-060 Nowa Wieś Wielka

Pedagog/Psycholog

http://zslatowicz.pl/wp-content/uploads/2018/07/slonce.png

GODZINY PRACY PEDAGOGÓW
i PSYCHOLOGA

Rok szkolny 2023/2024

Największą wartością, której są podporządkowane
wszelkie poczynania pedagoga, jest dziecko i jego dobro.”

Pedagog szkolny

 Iwona Puzio Pedagog szkolny Budynek A s.122  Agata Kunicka Pedagog szkolny Budynek B s.107  
Poniedziałek8.00 – 13.508.45 – 13.45
Wtorek8.50 – 12.508.45 – 13.45
Środa9.45 – 13.45      15.00 – 16.009.00 – 13.00
Czwartek8.00 – 12.0012.15 – 16.00
Piątek9.45 – 12.558.45 – 13.00
Klasy objęte pomocą1c,1d, 3a,3b, 4a,4d,5a,5b, 6b,6c,7a,8a1a,1b,2a,2b,2c,3c,4b,4c,5c,6a,7b

Pedagog szkolny to osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełnienia, pogłębienia
i rozszerzenia działalności dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej prowadzonej przez nauczycieli.

Do głównych zadań pedagoga należy w szczególności udzielanie, organizowanie
i współorganizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.

Zadania pedagoga realizowane są w szczególności w formie:

 • Zajęć integracyjnych
 • Zajęć i akcji profilaktycznych
 • Zajęć wychowawczo-edukacyjnych (m.in. zajęć z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozpoznawania i wyrażania uczuć, tolerancji, agresji, przemocy, konfliktów w grupie i sposobów ich rozwiązywania, radzenia sobie ze stresem)
 • Specjalistycznych zajęć (grupowych lub indywidualnych) o charakterze terapeutycznym
 • Porad dla uczniów
 • Porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców
 • Porad i konsultacji dla nauczycieli
 • Badań diagnostycznych ( ankiety, testy, itp.)
 • Tworzenia dokumentów szkolnych (szkolny program wychowawczo- profilaktyczny)

Drogi Uczniu!

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
 • Chciałbyś pomóc innym , nie wiesz w jaki sposób
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić
 • Przyjdź także z każdą sprawą, z którą nie potrafisz sobie poradzić.

Drogi Rodzicu! Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • Niepokoi Cię zachowanie dziecka
 • Chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach
 • Masz pytania dotyczące wyników w nauce i jego funkcjonowania w szkole
 • Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
 • Masz pytania i nie wiesz do kogo się zwrócić
 • Szukasz pomocy

Bardzo prosimy o wcześniejsze umówienie  spotkania poprzez dziennik elektroniczny Librus.

Zapraszamy Serdecznie

Pedagog specjalny

Magdalena Wełnitz

Budynek A sala 17

Godziny pracy:

Poniedziałek 9:35-10:35, 11:50-15:30

Wtorek 12:40-13:40

Środa 8:50-11:25, 13:00-14:30

Czwartek 12:40-13:40

Piątek –

Pedagog specjalny – wspiera uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym. Współpracuje z zespołem opracowującym IPET i WOPFU. Współpracuje oraz wspiera nauczycieli, specjalistów, uczniów oraz rodziców. Prowadzi zajęcia indywidualne bądź grupowe. Pomaga odnaleźć się w grupie rówieśniczej, wspiera w procesie edukacji.

Do zadań pedagoga specjalnego należy:

Wspieranie wychowawców i nauczycieli w pracy wychowawczej i dydaktycznej

 • Organizowanie zajęć w szczególności dla dzieci z trudnościami w nauce i dla dzieci ze szczególnymi uzdolnieniami
 • Współpraca z zespołem planującym i koordynującym kształcenie specjalne
 • Współpraca z nauczycielami, wychowawcami i innymi specjalistami
 • Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, logopedycznych
 • Prowadzenie zajęć uspołeczniających np. TUS

Psycholog szkolny

Patrycja Kordys

Budynek B sala 109

Godziny pracy:

Poniedziałek 8.50 – 9.30

Wtorek 9.45 – 10.40 11.25 – 12.45  13.55 – 14.40

Środa 8.00 – 9.35  10.30 – 13.55

Czwartek 8.50 – 9.40  10.30 – 13.00

Piątek –

Do moich zadań jako psychologa szkolnego należą:

 • diagnoza potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;
 • indywidualne zajęcia z uczniami o charakterze terapeutycznym (wspierające w szczególności sferę emocjonalno-motywacyjną);
 • wsparcie uczniów w sytuacjach trudnych;
 • doraźna pomoc (interwencja) w sytuacjach problemowych;
 • zajęcia psychoedukacyjne dla zespołów klasowych;
 • konsultacje i porady psychologiczne dla:
  • uczniów,
  • rodziców,
  • nauczycieli.

Informacje dla DZIECI:

Zapraszam Cię do mojego gabinetu, jeśli:

 • masz jakiś problem i nie wiesz jak go rozwiązać;
 • boisz się czegoś w szkole;
 • w Twoim życiu wydarzyło się coś, z czym nie umiesz sobie poradzić;
 • nie potrafisz porozumieć się z koleżankami, kolegami, rodzicami, rodzeństwem  czy nauczycielami;
 • często jesteś smutny;
 • nie radzisz sobie z nauką;
 • jesteś nieśmiały;
 • często się denerwujesz (np. przed sprawdzianami, występami)
 • chcesz opowiedzieć o miłym wydarzeniu (np. o Twoim sukcesie);
 • coś Cię martwi i nie wiesz z kim o tym porozmawiać.

Postaram się, abyśmy wspólnie znaleźli najlepsze rozwiązanie !

Informacje dla RODZICÓW/opiekunów

Jeśli:

 • niepokoją Cię zachowania Twojego dziecka;
 • martwią Cię relacje Twojego dziecka z rówieśnikami, nauczycielami  czy rodzeństwem;
 • Twoje dziecko ma problemy adaptacyjne i nie chce chodzić do szkoły;
 • pomimo starań i dużego nakładu pracy, Twoje dziecko doświadcza niepowodzeń szkolnych;
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowawczym;
 • masz wątpliwości, pytania i nie wiesz do kogo się z tym zwrócić;

Zapraszam na indywidualne konsultacje!

Bardzo proszę o wcześniejsze umówienie  spotkania poprzez dziennik elektroniczny Librus.

Accessibility Toolbar