ul. Ogrodowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka

e-mail: spnww@nowawieswielka.pl

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły Wicedyrektor

tel./fax 52/3812-859

tel. 881231233

Wicedyrektor

Intendent

tel./fax: 52/3812-314

Świetlica

Godziny: 06:00 - 16:30

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły

tel./fax 52/3812-859 spnww@nowawieswielka.pl

Sekretariat Budynek A Wicedyrektor / Intendent

tel./fax: 52/3812-314

ul. Ogrodowa 1

86-060 Nowa Wieś Wielka

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.

Piękno Ziemi w Obiektywie

Z okazji zbliżającego się Dnia Ziemi, przypadającego na dzień 22 kwietnia, w naszej szkole zorganizowany zostanie konkurs fotograficzny. Celem przedsięwzięcia jest ukazanie piękna Ziemi w obiektywie. Konkurs przeznaczony jest dla klas I-VIII. Wyróżnione prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej naszej szkoły.

Prace przesyłamy w wiadomości prywatnej na platformie Teams do:

w klasach I-III – wychowawczyni klasy Ia – Jagoda Tyda

w klasach IV-VIII – nauczyciel informatyki – Mariusz Arndt

Termin składania prac: 20 kwietnia.

Ocenie podlegać będą staranność wykonania pracy, kreatywność i zaangażowanie.

Zdjęcia pobrane z Internetu nie będą brane pod uwagę.

Comments are closed.