ul. Ogrodowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka

e-mail: spnww@nowawieswielka.pl

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły Wicedyrektor

tel./fax 52/3812-859

tel. 881231233

Wicedyrektor

Intendent

tel./fax: 52/3812-314

Świetlica

Godziny: 06:00 - 16:30

tel. 881231207

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły

tel./fax 52/3812-859 spnww@nowawieswielka.pl

Sekretariat Budynek A Wicedyrektor / Intendent

tel./fax: 52/3812-314

ul. Ogrodowa 1

86-060 Nowa Wieś Wielka

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.

PODSUMOWANIE PROJEKTU EDUKACYJNEGO II WOJNA ŚWIATOWA

Projekt edukacyjny II wojna światowa był realizowany w naszej szkole przez uczniów klas ósmych w miesiącach wrzesień, październik, listopad. W ramach projektu uczniowie usystematyzowali oraz rozszerzyli swoją wiedzę na temat II wojny światowej na ziemiach polskich (w tym kampanii wrześniowej) i na świecie.

Uczniowie przygotowali tematyczne lapbooki, plakaty, prezentacje multimedialne. Prace zostały zaprezentowane społeczności uczniowskiej na gazetkach klasowych i tablicach znajdujących się na korytarzach szkoły. W ramach projektu ósmoklasiści uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej do Gdańska. W Muzeum II Wojny Światowej zwiedzili wystawy poświęcone wydarzeniom z lat 1939-1945 na ziemiach polskich i na świecie, obejrzeli filmy dokumentalne oraz licznie zgromadzone rekwizyty. Na Westerplatte wysłuchali opowieści przewodnika o obronie polskiego wybrzeża oraz odśpiewali hymn pod Pomnikiem Obrońców Wybrzeża oddając cześć poległym. Podczas wycieczki młodzież rozwiązywała karty pracy z geografii m.in. obliczyli odległość w linii prostej z Bydgoszczy do Gdańska, zaznaczyli trasę z Muzeum II Wojny Światowej na Westerplatte. Na zajęciach języka polskiego omawiali utwory związane z tymi wydarzeniami, redagowali prace poświęcone tej tematyce. Wykonywali prezentacje oraz prace fotograficzno – literackie na temat Miejsca Pamięci Narodowej Regionu. Uczniowie klas ósmych wzięli również udział w szkolnym konkursie historycznym, przygotowanym przez koleżanki z klasy 8b, na temat II wojny światowej. Wyniki konkursu:
I miejsce – Mikołaj Hermann 8a
II miejsce – Mateusz Kuczora 8c
III miejsce Hanna Wąsowicz 8a.

https://spnww-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/weronikamyszka_spnww_polskaszkola_pl/ERK9Y5fbrN9LltuyDTBNpKMBpMqb9kChd-urKSMniotaKw?rtime=GvfhJybR2kg


Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom gratulujemy.
Marzena Szewczykowska, Małgorzata Lisiecka, Katarzyna Ejsmont-Paciorek

Comments are closed.

Accessibility Toolbar