ul. Ogrodowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka

e-mail: spnww@nowawieswielka.pl

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły Wicedyrektor

tel./fax 52/3812-859

tel. 881231233

Wicedyrektor

Intendent

tel./fax: 52/3812-314

Świetlica

Godziny: 06:00 - 16:30

tel. 881231207

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły

tel./fax 52/3812-859 spnww@nowawieswielka.pl

Sekretariat Budynek A Wicedyrektor / Intendent

tel./fax: 52/3812-314

ul. Ogrodowa 1

86-060 Nowa Wieś Wielka

Pracownicy

Dyrektor szkoły :

mgr Justyna Łukaszewicz


Wicedyrektor :

mgr Hanna Paetzke

mgr inż. Honorata Pańka


Edukacja wczesnoszkolna :

mgr Krystyna Królikowska

mgr Barbara Włodarska

mgr Hanna Kozłowska

mgr Daria Urbaniak

mgr Hanna Tomaszewska

mgr Joanna Rzemek- Błochowicz

mgr Agata Batorska

mgr Marcelina Kałuża

mgr Daria Starczewska

mgr Jagoda Kozieł

mgr Agnieszka Domańska

mgr Alicja Jędrusik

mgr Monika Kaźmierczak


Język polski :

mgr Anna Kwiatkowska

mgr Urszula Dzierżawska

mgr Renata Raczyńska

mgr Małgorzata Szydełko -Łyczkowska

mgr Katarzyna Giżycka


Historia :

mgr Renata Raczyńska

mgr Marzena Szewczykowska

mgr Magdalena Horoszczuk

mgr Katarzyna Ejsmont- Paciorek


WOS:

mgr Katarzyna Ejsmont-Paciorek

mgr Marzena Szewczykowska


Matematyka:

mgr Barbara Kaniewska

mgr Ewa Kujawa

mgr inż. Honorata Pańka

mgr Julia Kozłowska-Gałka


Fizyka:

mgr Ewa Kujawa


Przyroda :

mgr Renata Marciniak


Biologia:

mgr Renata Marciniak

mgr inż. Hanna Santus

mgr Joanna Rzemek- Błochowicz

mgr Katarzyna Ejsmont- Paciorek


Chemia:

mgr Michał Gośliński

mgr inż. Hanna Santus


Geografia:

mgr Katarzyna Ejsmont- Paciorek


 Język angielski:

mgr Barbara Biskupiak

mgr Iwona Ciesiółka

mgr Alina Malicka

mgr Marcelina Kałuża


Język niemiecki:

mgr  Barbara Nowak

mgr Agata Batorska


Informatyka

mgr inż. Szymon Górny

mgr Mariusz Arndt


Technika

mgr Mariusz Arndt


Plastyka:

mgr Ryszard Kubat

mgr inż. Szymon Górny

mgr Alicja Jędrusik


Religia:

mgr Wiesława Radzikowska

mgr Marzena Rudzka

mgr ks. Ryszard Trzaskawka


Muzyka:

mgr Daria Urbaniak

mgr Ryszard Kubat

mgr Alicja Jędrusik

mgr Weronika Gumienna


EDB:

mgr Mariusz Arndt


Szachy:

mgr inż. Szymon Górny


Wychowanie fizyczne:

mgr Marta Olszewska

mgr Łukasz Jędrusik

mgr Daniel Karpiński


Wychowanie do życia w rodzinie:

mgr Hanna Paetzke

mgr Katarzyna Ejsmont- Paciorek

mgr Marzena Szewczykowska


Pedagog :

mgr Iwona Puzio

mgr Agata Kunicka

mgr Patrycja Kordys


Psycholog:

mgr Patrycja Kordys

mgr Karolina Bobrowska


Nauczyciel-bibliotekarz :

mgr Izabela Nowak


Wychowawca świetlicy:

mgr Monika Kaźmierczak

mgr Dominika Jankowska

mgr Justyna Łukaszewicz

mgr Ryszard Kubat

mgr inż. Szymon Górny

mgr Hanna Peatzke

mgr Barbara Nowak

mgr Weronika Gumienna

mgr Małgorzata Lisiecka

mgr Katarzyna Majerska


Logopeda

mgr Katarzyna Majerska


Doradztwo zawodowe

mgr Urszula Dzierżawska


Nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych

mgr Urszula Dzierżawska

mgr Agnieszka Domańska

mgr Magdalena Wełnitz

mgr Roksana Fojutowska

mgr Dominika Jankowska

mgr Monika Kaźmierczak


Sekretarz szkoły:

Agata Gliwińska


Sekretarka:

Beata Papierska – Pachut


Intendentka:

Iwona Wojciechowska


Pracownicy obsługi :

Jolanta Nitka

Katarzyna Kozłowska

Krystyna Frackowiak Czoch

Maria Lewandowska

Magdalena Kawka

Iwona Sobieraj

Maria Szydłowska


Konserwator:

Krzysztof Błaszak

Jacek Ciesiółka


Kucharka:

Elżbieta Jędrusik


Pomoc kuchenna:

Bożena Pirowicz

Danuta Staszak

Małgorzata Kamińska


Pomoc administracyjna

Małgorzata Kamińska

Accessibility Toolbar