ul. Ogrodowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka

e-mail: spnww@nowawieswielka.pl

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły Wicedyrektor

tel./fax 52/3812-859

tel. 881231233

Wicedyrektor

Intendent

tel./fax: 52/3812-314

Świetlica

Godziny: 06:00 - 16:00

tel. 881231207

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły

tel./fax 52/3812-859 spnww@nowawieswielka.pl

Sekretariat Budynek A Wicedyrektor / Intendent

tel./fax: 52/3812-314

ul. Ogrodowa 1

86-060 Nowa Wieś Wielka

Pracownicy

Dyrektor szkoły :

mgr Justyna Łukaszewicz


Wicedyrektor :

mgr Hanna Paetzke

mgr inż. Honorata Pańka


Edukacja wczesnoszkolna :

mgr Krystyna Królikowska

mgr Barbara Włodarska

mgr Hanna Kozłowska

mgr Daria Urbaniak

mgr Hanna Tomaszewska

mgr Anna Kuczborska

mgr Joanna Rzemek- Błochowicz

mgr Agata Batorska

mgr Marcelina Wydran

mgr Daria Starczewska

lic. Jagoda Tyda


Język polski :

mgr Małgorzata Lisiecka

mgr Anna Kwiatkowska

mgr Urszula Dzierżawska

mgr Renata Raczyńska

mgr Małgorzata Szydełko -Łyczkowska

mgr Oliwia Szczygieł

mgr Katarzyna Giżycka


Historia :

mgr Renata Raczyńska

mgr Marzena Szewczykowska

mgr Magdalena Horoszczuk


WOS:

mgr Katarzyna Ejsmont-Paciorek

mgr Marzena Szewczykowska


Matematyka:

mgr Aleksandra Bicka

mgr Maria Woś

mgr Ewa Kujawa

mgr inż. Honorata Pańka

mgr Barbara Kaniewska


Fizyka:

mgr Ewa Kujawa

mgr Maria Woś


Przyroda :

mgr Renata Marciniak

mgr Ewa Szmyt


Biologia:

mgr Ewa Szmyt

mgr Renata Marciniak

mgr inż. Hanna Santus


Chemia:

mgr Ewa Szmyt

Hanna Santus


Geografia:

mgr Katarzyna Ejsmont- Paciorek


 Język angielski:

mgr Barbara Biskupiak

mgr Iwona Ciesiółka

mgr Alina Malicka

mgr Marcelina Wydran


Język niemiecki:

mgr  Barbara Nowak

mgr Agata Batorska


Informatyka

mgr inż. Szymon Górny

mgr Mariusz Arndt

mgr Łukasz Jędrusik


Technika

mgr Mariusz Arndt


Plastyka:

mgr Ryszard Kubat

mgr inż. Szymon Górny


Religia:

mgr Wiesława Radzikowska

mgr Marzena Rudzka

mgr ks. Michał Hinz


Muzyka:

mgr Daria Urbaniak

mgr Ryszard Kubat


EDB:

mgr Mariusz Arndt


Szachy:

mgr inż. Szymon Górny


Wychowanie fizyczne:

mgr Marta Olszewska

mgr Krzysztof Strzelecki

mgr Łukasz Jędrusik

mgr Daniel Karpiński


Wychowanie do życia w rodzinie:

mgr Hanna Paetzke

mgr Katarzyna Ejsmont- Paciorek

mgr Marzena Szewczykowska


Pedagog :

mgr Iwona Puzio

mgr Kunicka Agata

mgr Kordys Patrycja


Psycholog:

mgr Anna Kuczora


Nauczyciel-bibliotekarz :

mgr Izabela Nowak

mgr Urszula Dzierżawska

mgr Maria Woś


Wychowawca świetlicy:

mgr Agnieszka Domańska

mgr inż. Hanna Santus

mgr Anna Czerwińska

mgr Dorota Koper

mgr Justyna Łukaszewicz

mgr Ryszard Kubat

mgr Mariusz Arndt

mgr Wiesława Radzikowska

mgr Jagoda Tyda

mgr inż. Szymon Górny

mgr Hanna Peatzke


Logopeda

mgr Dorota Koper


Doradztwo zawodowe

mgr Roksana Fojutowska


Nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych

mgr Agnieszka Domańska

mgr Magdalena Włnitz

mgr Roksana Fojutowska

mgr Magdalena Horoszczuk

mgr Hanna Santus

mgr Barbara Nowak

mgr Anna Kuczora


Sekretarz szkoły:

Agata Gliwińska


Sekretarka:

Beata Papierska – Pachut


Intendentka:

Iwona Wojciechowska


Pracownicy obsługi :

Jolanta Nitka

Katarzyna Kozłowska

Ewa Żądło

Krystyna Frackowiak Czoch

Maria Lewandowska

Magdalena Kawka

Iwona Sobieraj

Maria Szydłowska

Marek Powierski


Konserwator:

Sławomir Kujawa

Jacek Ciesiółka


Kucharka:

Elżbieta Jędrusik


Pomoc kuchenna:

Bożena Pirowicz

Danuta Staszak

Małgorzata Kamińska


Pomoc administracyjna

Małgorzata Kamińska