ul. Ogrodowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka

e-mail: spnww@nowawieswielka.pl

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły Wicedyrektor

tel./fax 52/3812-859

tel. 881231233

Wicedyrektor

Intendent

tel./fax: 52/3812-314

Świetlica

Godziny: 06:00 - 16:30

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły

tel./fax 52/3812-859 spnww@nowawieswielka.pl

Sekretariat Budynek A Wicedyrektor / Intendent

tel./fax: 52/3812-314

ul. Ogrodowa 1

86-060 Nowa Wieś Wielka

Pracownicy

Dyrektor szkoły :

mgr Justyna Łukaszewicz


Wicedyrektor :

mgr Hanna Paetzke

mgr inż. Honorata Pańka


Edukacja wczesnoszkolna :

mgr Krystyna Królikowska

mgr Barbara Włodarska

mgr Hanna Kozłowska

mgr Daria Urbaniak

mgr Hanna Tomaszewska

mgr Anna Kuczborska

mgr Joanna Rzemek- Błochowicz

mgr Agata Batorska

lic. Marcelina Wydran

mgr Daria Starczewska

lic. Jagoda Tyda

mgr Agnieszka Domańska


Język polski :

mgr Małgorzata Lisiecka

mgr Anna Kwiatkowska

mgr Urszula Dzierżawska

mgr Renata Raczyńska

mgr Małgorzata Szydełko -Łyczkowska

mgr Oliwia Szczygieł

mgr Katarzyna Giżycka


Historia :

mgr Renata Raczyńska

mgr Marzena Szewczykowska

mgr Magdalena Horoszczuk


WOS:

mgr Katarzyna Ejsmont-Paciorek

mgr Marzena Szewczykowska


Matematyka:

mgr Aleksandra Bicka

mgr Maria Woś

mgr Ewa Kujawa

mgr inż. Honorata Pańka

mgr Barbara Kaniewska


Fizyka:

mgr Ewa Kujawa

mgr Maria Woś


Przyroda :

mgr Renata Marciniak


Biologia:

mgr Ewa Szmyt

mgr Renata Marciniak

mgr inż. Hanna Santus


Chemia:

mgr Ewa Szmyt


Geografia:

mgr Beata Kaczówka

mgr Katarzyna Ejsmont- Paciorek


 Język angielski:

mgr Barbara Biskupiak

mgr Iwona Ciesiółka

mgr Alina Malicka

lic. Marcelina Wydran

mgr Adrianna Koniarska


Język niemiecki:

mgr  Barbara Nowak

mgr Agata Batorska


Informatyka

mgr inż. Szymon Górny

mgr Mariusz Arndt

mgr Łukasz Jędrusik

mgr Ewa Kujawa

mgr Agata Batorska


Technika

mgr Mariusz Arndt


Plastyka:

mgr Ryszard Kubat

mgr inż. Szymon Górny


Religia:

mgr Wiesława Radzikowska

mgr Marzena Rudzka

mgr ks. Michał Hinz


Muzyka:

mgr Daria Urbaniak

mgr Ryszard Kubat


EDB:

mgr Mariusz Arndt


Szachy:

mgr inż. Szymon Górny

mgr Krzysztof Strzelecki


Wychowanie fizyczne:

mgr Marta Olszewska

mgr Krzysztof Strzelecki

mgr Łukasz Jędrusik

mgr Daniel Karpiński


Wychowanie do życia w rodzinie:

mgr Hanna Paetzke

mgr Katarzyna Ejsmont- Paciorek


Pedagog :

mgr Iwona Puzio

mgr Agnieszka Przybyła

mgr Kunicka Agata

mgr Kordys Patrycja


Psycholog:

mgr Małgorzata Kunicka


Nauczyciel-bibliotekarz :

mgr Izabela Nowak

mgr Urszula Dzierżawska


Wychowawca świetlicy:

mgr Magdalena Horoszczuk

mgr inż. Hanna Santus

mgr Małgorzata Siewkowska

mgr Anna Filipiak


Sekretarz szkoły:

Agata Gliwińska


Sekretarka:

Beata Papierska – Pachut


Intendentka:

Iwona Wojciechowska


Pracownicy obsługi :

Jolanta Nitka

Katarzyna Kozłowska

Ewa Żądło

Krystyna Frackowiak Czoch

Maria Lewandowska

Magdalena Kawka

Iwona Sobieraj

Maria Szydłowska

Marek Powierski


Konserwator:

Sławomir Kujawa

Jacek Ciesiółka


Kucharka:

Elżbieta Jędrusik


Pomoc kuchenna:

Bożena Pirowicz

Danuta Staszak

Dominika Kuczora


Pomoc nauczyciela:

Małgorzata Kamińska