ul. Ogrodowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka

e-mail: spnww@nowawieswielka.pl

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły Wicedyrektor

tel./fax 52/3812-859

tel. 881231233

Wicedyrektor

Intendent

tel./fax: 52/3812-314

Świetlica

Godziny: 06:00 - 16:00

tel. 881231207

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły

tel./fax 52/3812-859 spnww@nowawieswielka.pl

Sekretariat Budynek A Wicedyrektor / Intendent

tel./fax: 52/3812-314

ul. Ogrodowa 1

86-060 Nowa Wieś Wielka

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.

Program Erasmus+

Nauczyciele też się uczą!

Wszyscy lubimy podróże – małe i duże – a to oznacza, że języki nie mogą być dla nas obce!

Miło nam poinformować, że Kadra Pedagogiczna biorąca udział w projekcie „Otwieramy drzwi dla innowacyjności w naszej szkole” współfinansowanym w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ kontynuuje przygotowania do wyjazdów zagranicznych.  W  ramach przygotowań odbywają się nie tylko spotkania informacyjne, ale także spotkania z językiem angielskim, oraz przygotowanie kulturowe, a to jeszcze nie koniec! Zajęcia j. angielskiego odbywają się w formie online oraz stacjonarnej z lektorami, a także nativ speakerami ze Szkoły Językowej Anity Żytowicz. Wszystko po to, aby swobodnie  posługiwać się  językiem angielskim  wykorzystywanym w jednostkach  przyjmujących, a także podczas szkoleń metodyczno- językowych, czy też podczas prowadzenia zajęć  w krajach takich jak m.in Włochy, Węgry, Hiszpania. Przygotowanie kulturowe pozwoli uczestnikom na zaznajomienie się z tematyką różnic organizacyjnych, mentalnościowych jak i społecznych pomiędzy Polską a państwami mobilności.  Działania podjęte  w ramach realizacji projektu  „Otwieramy drzwi dla innowacyjności w naszej szkole” pozwolą nam przełamać osobiste bariery kulturowe, językowe i stać się nowoczesną mobilną kadrą pedagogiczną spełniającą standardy europejskiej szkoły, a także przyczynią się do realizacji kolejnych projektów edukacyjnych Erasmus+. Tymczasem trwają przygotowania do naszej pierwszej mobilności – wyjazd do Portugalii na kurs metodyczny.

Koordynator projektu Batorska Agata

Comments are closed.