ul. Ogrodowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka

e-mail: spnww@nowawieswielka.pl

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły Wicedyrektor

tel./fax 52/3812-859

tel. 881231233

Wicedyrektor

Intendent

tel./fax: 52/3812-314

Świetlica

Godziny: 06:00 - 16:00

tel. 881231207

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły

tel./fax 52/3812-859 spnww@nowawieswielka.pl

Sekretariat Budynek A Wicedyrektor / Intendent

tel./fax: 52/3812-314

ul. Ogrodowa 1

86-060 Nowa Wieś Wielka

Rada Rodziców


Rada Rodziców rok szkolny 2021/2022

Przewodnicząca Rady Rodziców

 Katarzyna Bulik-Frontczak

Z-ca przewodniczącej Rady Rodziców

Aneta Bąk

Sekretarz Rady Rodziców

Piotr Rudzki

Skarbnik Rady Rodziców

 Joanna Szostak

Członkowie Rady Rodziców:

Agata Rafińska

Żaneta Buczkowska-Majewska

Ilona Dybalska

Katarzyna Michałowska

Katarzyna Hemerlińska

Magdalena Witek

Beata Bednarek

Anna Ćwierdzińska

Ewelina Małek

Elżbieta Wieloszyńska

Karolina Rudnicka

Sylwia Sadowska

Ewa Tomsa

Małgorzata Pawłowska

Kamila Paciorek

Wioletta Gaca

Katarzyna Michałowska

Natalia Krystians

Iwona Śpica

Elżbieta Wieloszyńska

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

86-060 Nowa Wieś Wielka

NIP – 554-25-69-437

Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy

Oddział w Złotnikach Kujawskich

ul. Podgórna 12

88-180 Złotniki Kujawskie

R-k   26 8142 1059 0000 6190 2000 0001