ul. Ogrodowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka

e-mail: spnww@nowawieswielka.pl

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły Wicedyrektor

tel./fax 52/3812-859

tel. 881231233

Wicedyrektor

Intendent

tel./fax: 52/3812-314

Świetlica

Godziny: 06:00 - 16:30

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły

tel./fax 52/3812-859 spnww@nowawieswielka.pl

Sekretariat Budynek A Wicedyrektor / Intendent

tel./fax: 52/3812-314

ul. Ogrodowa 1

86-060 Nowa Wieś Wielka

Rada Rodziców

Bulik-Frontczak Katarzyna – Przewodnicząca Rady Rodziców (5a SP)

Hemann Monika – Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców (6d SP)

Szostak Jolanta – Skarbnik Rady Rodziców (1c SP)

Rudnicka Karolina – Sekretarz Rady Rodziców (2b SP)


Banasiak Monika – członek Rady Rodziców (7b SP)

Ćwierdzińska Anna – członek Rady Rodziców (1a SP)

Gaca Wioletta – członek Rady Rodziców (5c SP)

Głowinkowska Monika – członek Rady Rodziców (8b SP)

Grzegorzewska Aleksandra – członek Rady Rodziców (5b SP)

Gutowski Jarosław – członek Rady Rodziców (2c SP)

Jaszcz Beata – członek Rady Rodziców (5d SP)

Kaproń Izabela – członek Rady Rodziców (7c SP)

Kujawa Katarzyna – członek Rady Rodziców (8a SP)

Małek Ewelina – członek Rady Rodziców (1b SP)

Michałowska Katarzyna – członek Rady Rodziców (5e SP)

Piekuś Katarzyna – członek Rady Rodziców (6c SP)

Polak Marlena – członek Rady Rodziców (4a SP)

Sylwia Sadowska – członek Rady Rodziców (3a SP)

Szelągowska Agnieszka – członek Rady Rodziców (3b SP)

Śpica Iwona – członek Rady Rodziców (6b SP)

Truchan Ewa – członek Rady Rodziców (6a SP)

Wacławik Anna – członek Rady Rodziców (2a SP)

Ciepluch-Wróbel Joanna – członek Rady Rodziców (7a SP)


Rada Rodziców

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

86-060 Nowa Wieś Wielka

NIP – 554-25-69-437

Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy

Oddział w Złotnikach Kujawskich

ul. Podgórna 12

88-180 Złotniki Kujawskie

R-k   26 8142 1059 0000 6190 2000 0001