ul. Ogrodowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka

e-mail: spnww@nowawieswielka.pl

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły Wicedyrektor

tel./fax 52/3812-859

tel. 881231233

Wicedyrektor

Intendent

tel./fax: 52/3812-314

Świetlica

Godziny: 06:00 - 16:30

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły

tel./fax 52/3812-859 spnww@nowawieswielka.pl

Sekretariat Budynek A Wicedyrektor / Intendent

tel./fax: 52/3812-314

ul. Ogrodowa 1

86-060 Nowa Wieś Wielka

Samorząd Uczniowski

Członkowie SU

Marta Paciorek 7c – przewodnicząca SU

Alicja Kunda 8b – zastępca SU

Maja Swatowska 7c – skarbnik SU

Natalia Rudnicka 6d – sekretarz SU


Opiekunowie SU

Pani Małgorzata Lisiecka

Pani Marta Olszewska