ul. Ogrodowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka

e-mail: spnww@nowawieswielka.pl

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły Wicedyrektor

tel./fax 52/3812-859

tel. 881231233

Wicedyrektor

Intendent

tel./fax: 52/3812-314

Świetlica

Godziny: 06:00 - 16:00

tel. 881231207

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły

tel./fax 52/3812-859 spnww@nowawieswielka.pl

Sekretariat Budynek A Wicedyrektor / Intendent

tel./fax: 52/3812-314

ul. Ogrodowa 1

86-060 Nowa Wieś Wielka

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.

Smart and successfull

Podczas zajęć dydaktyczno wyrównawczych z języka angielskiego w kasie 4 i 7 oraz nauczania indywidualnego z języka angielskiego w klasie 4 uczniowie regularnie korzystją z iPadów. Do tej pory poznaliśmy różne platformy, ale najczęściej jest to na liveworksheets. Dlaczego akurat ta platforma? Liveworksheets umożliwia przekształcenie tradycyjnych arkuszy roboczych do druku (doc, pdf, jpg…) w interaktywne ćwiczenia online z autokorektą, które nazywamy „interaktywnymi arkuszami roboczymi”. Uczniowie mogą wykonywać arkusze pracy online i wysyłać swoje odpowiedzi nauczycielowi. Jest to dobre dla uczniów ponieważ-motywuje do działania , dla nauczyciela – oszczędność czasu , dla środowiska – oszczędność papieru. Dodatkowo, nasze interaktywne arkusze w pełni wykorzystują nowe technologie stosowane w edukacji: mogą zawierać dźwięki, filmy, ćwiczenia typu „przeciągnij i upuść”, łączenie za pomocą strzałek, wielokrotny wybór… a nawet ćwiczenia mówienia, które uczniowie muszą wykonywać za pomocą mikrofonu . Nauczyciel ma możliwość naniesienia w każdej chwili korekty , a uczniowie zawsze mogą sobie porównać swoje odpowiedzi z kluczem. Wykorzystywanie tej platformy sprzyja samokształceniu oraz poczuciu osiągniętego sukcesu. Na zajęciach dodatkowych korzystamy również z quizlet, quizziz, gamestearnenglish, British Council i innych tym podobnych stron do treningu słownictwa oraz struktur gramatycznych. Uczniom z ryzyka dysleksji i dysgrafii, a także z problemami ze skupieniem uwagi często odpowiada praca w formie elektronicznie, ponieważ sprzyja ona uczeniu się oraz koncentracji. Forma graficzna i dźwiękowa działa na wszystkie zmysły ucznia i jest dla niego atrakcyjniejsza. Zachęca go do pracy i daje szansę osiągnięcia sukcesu. Autor Barbara Biskupiak

Comments are closed.