ul. Ogrodowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka

e-mail: spnww@nowawieswielka.pl

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły Wicedyrektor

tel./fax 52/3812-859

tel. 881231233

Wicedyrektor

Intendent

tel./fax: 52/3812-314

Świetlica

Godziny: 06:00 - 16:30

tel. 881231207

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły

tel./fax 52/3812-859 spnww@nowawieswielka.pl

Sekretariat Budynek A Wicedyrektor / Intendent

tel./fax: 52/3812-314

ul. Ogrodowa 1

86-060 Nowa Wieś Wielka

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.

Sukcesy literackie  uczennic klasy 7 a

    W kwietniu ucznniowie klasy 5a, 6c i 7 a uczestniczyli  z w konkusach literackich                       i czytelniczych.  10 drużyn przystąpiło do  powiatowego konkursu czytelniczego  pod nazwą ,, Książka najwierniejszym towarzyszem w podrłóży życia” . W tym roku zadaniem uczniów było przeczytanie książek Alfreda Szklarskiego ,, Tomek na wojennej ścieżce”  i ,,Tomaek na Czarnym Lądzie”  . Tylko jedna z drużyn zakwalifikowała się do drugiego etapu.  Nicola Sadowska i Martyna Kotlarezk z klasy 7a wykonały infografikę obrazującą najważniejsze wydarzenia z życia boahatera. Obecnie oczekują na werdykt II etapu konkursu.

  Natomast Zuzanna Heidinger zajęła III miejsce w konkursien litarckim organizowanym przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Bydgoskiej oraz Centrum Edukacyjno-Formacyjne. Zadaniem uczestników było stworzenie wybranej formy literackiej inspirowanej cytatem W cieniu twej ręki Matko Boża Pięknej Miłości”.

                                                                                  Zwyciężcom  gratulujemy.

Na ogłoszenie wyników czekają jeszcze 2 uczennice- Oliwia Grzelińska  z klasy 7 a i  Laura Ćwierdzińska , uczennica klasy 5a . Wzięły one udział w powiatowym konkursie pod nazwą ,, Przygoda z wybranym bohaterem literackim”.  Oliwia przygotowała komiks , a Laura   prezentację multimedialną.

  Wszyscy uczestnicy konkursów wykazali się zzangażowaniem, kreatywnością i   zasłużyli na miano zwycięzców.

Comments are closed.

Accessibility Toolbar