ul. Ogrodowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka

e-mail: spnww@nowawieswielka.pl

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły Wicedyrektor

tel./fax 52/3812-859

tel. 881231233

Wicedyrektor

Intendent

tel./fax: 52/3812-314

Świetlica

Godziny: 06:00 - 16:30

tel. 881231207

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły

tel./fax 52/3812-859 spnww@nowawieswielka.pl

Sekretariat Budynek A Wicedyrektor / Intendent

tel./fax: 52/3812-314

ul. Ogrodowa 1

86-060 Nowa Wieś Wielka

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.

Światowy Dzień Praw Dziecka

Jak co roku 20 listopada obchodzimy Światowy Dzień Praw Dziecka. W tym roku postanowiliśmy poszerzyć wiedzę na temat życia dzieci na różnych kontynentach. Przypomnieliśmy również podstawowe prawa dziecka oraz zasady tolerancji, także jeśli chodzi o dzieci z niepełnosprawnościami. Podczas przerw uczniowie starszych klas przypominali o podstawowych prawach dziecka. Odczytywano je za pomocą radiowęzła. Do młodszych dzieci docierali z tą wiedzą starsi koledzy oraz nauczyciele. Przygotowano gazetkę edukacyjną na temat życia dzieci na różnych kontynentach, także na temat tolerancji. Czytane też były fragmenty literatury dotyczącej tej tematyki.

Comments are closed.

Accessibility Toolbar