ul. Ogrodowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka

e-mail: spnww@nowawieswielka.pl

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły Wicedyrektor

tel./fax 52/3812-859

tel. 881231233

Wicedyrektor

Intendent

tel./fax: 52/3812-314

Świetlica

Godziny: 06:00 - 16:00

tel. 881231207

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły

tel./fax 52/3812-859 spnww@nowawieswielka.pl

Sekretariat Budynek A Wicedyrektor / Intendent

tel./fax: 52/3812-314

ul. Ogrodowa 1

86-060 Nowa Wieś Wielka

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.

ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ

21 listopada kolejny raz w naszej szkole obchodziliśmy dzień pełen uśmiechów, miłych słów               i pozytywnych emocji, czyli Międzynarodowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień.

Celem akcji było propagowanie „mody” na życzliwość, by stała się ona naturalnym zachowaniem wśród szkolnej społeczności.

Z okazji powyższego dnia:

– Na korytarzach w budynku zostały umieszczone plakaty „ZATRZYMAJ SIĘ KOLEŻANKO, KOLEGO I NAPISZ COŚ MIŁEGO!”. Chętne osoby mogły zapisać na nich miłe słowa.

– Przeprowadzone zostały wybory na najżyczliwszego ucznia w klasie.

– Wychowawcy klas otrzymali karteczki w kształcie liści, na których każda klasa zapisała miłe słowa, życzenia, pozdrowienia dla całej społeczności szkolnej. Na korytarzu szkolnym zostało umieszczone Drzewko Życzliwości, do którego uczniowie mogli przypiąć wcześniej przygotowane miłe słowa.

– Każda klasa losowała karteczkę z zachowaniem, które charakteryzuje człowieka życzliwego. Zadaniem uczniów w klasie, w której została wylosowana np. wzajemna pomoc było wykazanie się tego dnia szczególną chęcią niesienia pomocy.

– W tym dniu obowiązywał żółty kolor – dowolny element garderoby (żółty to kolor radości       i optymizmu).

Nie pozwólmy na to, aby DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI trwał tylko jeden dzień. Wystarczy, że będziemy mili, uśmiechnięci i życzliwi na co dzień , a nie tylko od święta.

Pamiętajmy! „Życzliwość to klucz, który otwiera każde drzwi”

Pozytywna energia, którą przekazujemy w świat do ludzi, wraca do nas z nawiązką! 

Koordynatorzy akcji: Zespół Nauczycieli Nielekcyjnych

Comments are closed.