ul. Ogrodowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka

e-mail: spnww@nowawieswielka.pl

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły Wicedyrektor

tel./fax 52/3812-859

tel. 881231233

Wicedyrektor

Intendent

tel./fax: 52/3812-314

Świetlica

Godziny: 06:00 - 16:00

tel. 881231207

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły

tel./fax 52/3812-859 spnww@nowawieswielka.pl

Sekretariat Budynek A Wicedyrektor / Intendent

tel./fax: 52/3812-314

ul. Ogrodowa 1

86-060 Nowa Wieś Wielka

Świetlica

Numer telefonu bezpośredni do świetlicy szkolnej to 881231207


Wykaz przystanków autobusowych dla uczniów dojeżdżających
do Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Nowej Wsi Wielkiej

PRZYWOZY

I. Leszyce – Dąbrowa Wielka – Nowa Wioska (wyjazd z Nowej Wsi Wielkiej godz. 6.40)

 1. Leszyce – przy Krzyżu
 2. Leszyce – (wiata)
 3. Dąbrowa Wielka – wiata koniec wsi
 4. Dąbrowa Wielka – posesja (Państwo Kosteccy)
 5. Dąbrowa Wielka – wiata przy kościele
 6. Dąbrowa Wielka – posesja (Państwo Dąbrowscy)
 7. Dąbrowa Wielka – posesja (Państwo Maćkowiak)
 8. Dąbrowa Wielka – wiata przy figurze
 9. Nowa Wioska – posesja (Państwo Frontczak)

II.        Nowa Wioska – Tarkowo Dolne (wyjazd z Nowej Wsi Wielkiej godz. 7.25)

 1. Nowa Wioska – świetlica wiejska
 2. Tarkowo Dolne – świetlica wiejska
 3. Tarkowo Dolne – przystanek PKS (stacja LPG)

III. Januszkowo – Jakubowo – Kolankowo – Dobromierz (wyjazd z Nowej Wsi Wielkiej godz. 6.40)

 1. Januszkowo – przystanek PKS
 2. Januszkowo – świetlica wiejska
 3. Januszkowo – posesja (Państwo Tomaszewscy)
 4. Jakubowo – las
 5. Jakubowo – przy figurze
 6. Kolankowo – wiata
 7. Prądocin – posesja (nr 108)
 8. Prądocin – posesja (Państwo Zwolanowscy)
 9. Prądocin – posesja (Państwo Kuśnierz)
 10. Dobromierz –  posesja (Państwo Golińscy)
 11. Dobromierz – posesja (Państwo Zbanuszek)
 12. Prądocin – posesja ( nr 116 K)
 13. Dobromierz – wiata (Państwo Stachel)
 14. Dobromierz – świetlica wiejska
 15. Dobromierz – posesja (Państwo Moraczyńscy)
 16. Dobromierz – Dobromierz 3
 17. Nowa Wieś Wielka – ul. Leśna k/przepompowni

ODWOZY

I.         Tarkowo Dolne – Nowa Wioska – Dąbrowa Wielka – Leszyce (wyjazd z Nowej Wsi Wielkiej godz. 13.50)

 1. Tarkowo Dolne – przystanek PKS (stacja LPG)
 2. Tarkowo Dolne – świetlica wiejska
 3. Nowa Wioska – świetlica wiejska
 4. Nowa Wioska – posesja (Państwo Frontczak)
 5. Dąbrowa Wielka – wiata przy figurze
 6. Dąbrowa Wielka – posesja (Państwo Maćkowiak)
 7. Dąbrowa Wielka – posesja (Państwo Dąbrowscy)
 8. Dąbrowa Wielka – wiata przy kościele
 9. Dąbrowa Wielka – posesja (Państwo Kosteccy)
 10. Dąbrowa Wielka – wiata koniec wsi
 11. Leszyce – (wiata)
 12. Leszyce – przy krzyżu

II. Januszkowo – Jakubowo – Kolankowo – Dobromierz (wyjazd z Nowej Wsi Wielkiej godz. 13.50)

 1. Januszkowo – przystanek PKS
 2. Januszkowo – świetlica wiejska
 3. Januszkowo – posesja (Państwo Tomaszewscy)
 4. Jakubowo – las
 5. Jakubowo – przy figurze
 6. Kolankowo – wiata
 7. Prądocin – posesja (nr 108)
 8. Prądocin – posesja (Państwo Zwolanowscy)
 9. Prądocin – posesja (Państwo Kuśnierz)
 10. Dobromierz – posesja (Państwo Golińscy)
 11. Dobromierz – posesja (Państwo Zbanuszek)
 12. Prądocin – posesja ( nr 116 K)
 13. Dobromierz – wiata (Państwo Stachel)
 14. Dobromierz – świetlica wiejska
 15. Dobromierz – posesja (Państwo Moraczyńscy)
 16. Dobromierz – Dobromierz 3
 17. Nowa Wieś Wielka –  ul. Leśna k/przepompowni

III. Tarkowo Dolne – Nowa Wioska – Dąbrowa Wielka – Leszyce (wyjazd z Nowej Wsi Wielkiej godz. 14.45)

 1. Tarkowo Dolne – przystanek PKS (stacja LPG)
 2. Tarkowo Dolne – świetlica wiejska
 3. Nowa Wioska – świetlica wiejska
 4. Nowa Wioska – posesja (Państwo Frontczak)
 5. Dąbrowa Wielka – wiata przy figurze
 6. Dąbrowa Wielka – posesja (Państwo Maćkowiak)
 7. Dąbrowa Wielka – posesja (Państwo Dąbrowscy)
 8. Dąbrowa Wielka – wiata przy kościele
 9. Dąbrowa Wielka – posesja (Państwo Kosteccy)
 10. Dąbrowa Wielka – wiata koniec wsi
 11. Leszyce – (wiata)
 12. Leszyce – przy krzyżu

IV. Tarkowo Dolne – Nowa Wioska – Dąbrowa Wielka – Leszyce (wyjazd z Nowej Wsi Wielkiej godz. 15.40)

 1. Tarkowo Dolne – przystanek PKS (stacja LPG)
 2. Tarkowo Dolne – świetlica wiejska
 3. Nowa Wioska – świetlica wiejska
 4. Nowa Wioska – posesja (Państwo Frontczak)
 5. Dąbrowa Wielka – wiata przy figurze
 6. Dąbrowa Wielka – posesja (Państwo Maćkowiak)
 7. Dąbrowa Wielka – posesja (Państwo Dąbrowscy)
 8. Dąbrowa Wielka – wiata przy kościele
 9. Dąbrowa Wielka – posesja (Państwo Kosteccy)
 10. Dąbrowa Wielka – wiata koniec
 11. Leszyce – (wiata)
 12. Leszyce – przy krzyżu

V. Januszkowo – Jakubowo – Kolankowo – Dobromierz (wyjazd z Nowej Wsi Wielkiej godz. 15.40)

 1. Januszkowo – przystanek PKS
 2. Januszkowo – świetlica wiejska
 3. Januszkowo – posesja (Państwo Tomaszewscy)
 4. Jakubowo – las
 5. Jakubowo – przy figurze
 6. Kolankowo – wiata
 7. Prądocin  posesja (nr 108)
 8. Prądocin – posesja (Państwo Zwolanowscy)
 9. Prądocin – posesja (Państwo Kuśnierz)
 10. Dobromierz – posesja (Państwo Golińscy)
 11. Dobromierz – posesja (Państwo Zbanuszek)
 12. Prądocin – posesja ( nr 116 K)
 13. Dobromierz – wiata (Państwo Stachel)
 14. Dobromierz – świetlica wiejska
 15. Dobromierz – posesja (Państwo Moraczyńscy)
 16. Dobromierz – Dobromierz 3
 17. Nowa Wieś Wielka – ul. Leśna k/przepompowni powrót godz. 16.20