ul. Ogrodowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka

e-mail: spnww@nowawieswielka.pl

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły Wicedyrektor

tel./fax 52/3812-859

tel. 881231233

Wicedyrektor

Intendent

tel./fax: 52/3812-314

Świetlica

Godziny: 06:00 - 16:30

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły

tel./fax 52/3812-859 spnww@nowawieswielka.pl

Sekretariat Budynek A Wicedyrektor / Intendent

tel./fax: 52/3812-314

ul. Ogrodowa 1

86-060 Nowa Wieś Wielka

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.

Szkolny konkurs na film “Baw się fizyką – doświadczenia fizyczne w obiektywie”

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów klas VII– VIII Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej do udziału w szkolnym konkursie na film „ Baw się fizyką – doświadczenia w obiektywie”.

REGULAMIN KONKURSU:

1. Organizatorami konkursu są nauczyciele fizyki w naszej szkole: Ewa Kujawa i Maria Woś.

2.Konkurs jest adresowany do uczniów klas VII – VIII i ma formę on-line.

3. Prace konkursowe należy odesłać na wskazany adres mailowy: fizycyspnww@wp.pl

4.Cele konkursu:
– Zainteresowanie młodzieży szkolnej fizyką i zachęcenie ich do udziału w różnych formach twórczej aktywności,
– Rozwój kreatywnego myślenia młodzieży poprzez planowanie i przeprowadzanie ciekawych eksperymentów fizycznych,
– Rozwijanie i doskonalenie umiejętności rejestrowania efektów swojej pracy na cyfrowych nośnikach danych,
– Prezentacja doświadczeń i wykorzystanie ich w nauczaniu fizyki.

5.TERMINY:
Rozpoczęcie konkursu: 01.03.2021r.
Ostateczny termin zgłaszania filmów upływa: 29.03.2021r.
Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się do 15.04.2021r.

6. WARUNKI KONKURSU:
– Zainteresowani udziałem w tej rywalizacji mają za zadanie przygotować krótki film video prezentujący przeprowadzone przez siebie doświadczenie lub doświadczenia i wyjaśnić je w oparciu o prawa fizyczne. Film powinien być opatrzony tytułem, imieniem i nazwiskiem autora, klasą, powinien zawierać napisy początkowe i końcowe.
– Prace konkursowe mogą być wykonane indywidualnie lub w parach ( dwie osoby).
-Uczestnicy konkursu mogą wykonać i zarejestrować od jednego do trzech doświadczeń, przy czym każde doświadczenie musi dotyczyć innego zagadnienia fizycznego.
– Film może być nakręcony: kamerą cyfrową, telefonem komórkowym lub aparatem fotograficznym.
– Inspirację do wykonania zadania konkursowego można zaczerpnąć z różnych stron internetowych.
– W konkursie mogą brać udział wyłącznie tylko te prace konkursowe, które nie były nigdzie publikowane i udostępnianie w jakiejkolwiek formie i nie brały udziału w żadnym innym konkursie.

7. Przy ocenie prac stosowane będą następujące kryteria: oryginalność pomysłu, stopień trudności , sposób prezentacji, estetyka wykonania.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymogów określonych w regulaminie.

9. Uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem nadesłanej pracy konkursowej.

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyeksponowania prac konkursowych na wystawie pokonkursowej w wersji elektronicznej na stronie szkoły.

11. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące konkursu prosimy kierować bezpośrednio do Organizatorów Konkursu osobiście lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału
Ewa Kujawa i Maria Woś

Comments are closed.