ul. Ogrodowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka

e-mail: spnww@nowawieswielka.pl

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły Wicedyrektor

tel./fax 52/3812-859

tel. 881231233

Wicedyrektor

Intendent

tel./fax: 52/3812-314

Świetlica

Godziny: 06:00 - 16:30

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły

tel./fax 52/3812-859 spnww@nowawieswielka.pl

Sekretariat Budynek A Wicedyrektor / Intendent

tel./fax: 52/3812-314

ul. Ogrodowa 1

86-060 Nowa Wieś Wielka

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.

Szkolny konkurs o tematyce patriotycznej i religijnej pt. „Pozwólcie człowiekowi miłować!”

Z okazji beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia

I Cele konkursu:
1. Ukazanie wzorca osobowego wybitnego Polaka.
2. Poznawanie i wcielanie w życie wartości i ideałów, którym służył Kardynał Stefan Wyszyński.
3. Zachęta do podejmowania wysiłku intelektualnego, aktywności niezależnie od trudnej sytuacji (pandemii).
4. Wyrażanie własnych przeżyć i refleksji za pomocą środków plastycznych i interpretacji poetyckich.
II Założenia organizacyjne:
Konkurs będzie przebiegał w dwóch kategoriach i trzech grupach wiekowych:
1. Plastyczna dla uczniów klas I – III.
2. Recytacja dla uczniów klas IV – VI i VII – VIII.
III Warunki uczestnictwa:
1. Kategoria plastyczna, dla uczniów klas I – III.
Temat: „Kardynał Stefan Wyszyński w oczach dzieci”.
Uczestnicy wykonują pracę plastyczną przedstawiającą wydarzenia z życia Kardynała Stefana Wyszyńskiego świadczące o Jego wyjątkowej mądrości i pobożności.
Format i technika pracy dowolna.
Kryteria oceny pracy plastycznej:
• zgodność pracy z tematem,
• ciekawe ujęcie tematu,
• estetyka i ogólne wrażenie,
• praca musi być wykonana przez jednego autora.

2. Kategoria – recytacja, dla uczniów klas IV – VI i VII – VIII.
Temat: „Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia w oczach polskich poetów”.
Temat: „Przesłanie „Społecznej Krucjaty Miłości” Kardynała Stefana Wyszyńskiego w poezji polskiej”.
Każdy uczestnik przygotowuje jeden utwór poetycki do jednego z powyżej wymienionych tematów (czas prezentacji utworu do 3 minut).
Recytację można wzbogacić muzyką, prezentacją multimedialną, kostiumem, rekwizytami.
Kryteria oceny recytacji:
• opanowanie i interpretacja tekstu,
• dykcja i intonacja głosu,
• ogólne wrażenie artystyczne.

Termin przesłania fotografii, prac plastycznych i nagrań recytacji utworu poetyckich do 24 maja 2021 roku na adres 100latjp2@gmail.com

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, prezentację wizerunku i pracy konkursowej na stronie internetowej szkoły.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!
Organizatorzy: Wiesława Radzikowska, Małgorzata Lisiecka, Izabela Nowak, Marzena Rudzka.

ABC Społecznej Krucjaty Miłości
1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata (siostrę).
2. Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.
3. Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.
4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.
5. Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.
6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym.
7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem.
8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak Ty korzystasz z pracy drugich.
9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.
10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.

Comments are closed.