ul. Ogrodowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka

e-mail: spnww@nowawieswielka.pl

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły Wicedyrektor

tel./fax 52/3812-859

tel. 881231233

Wicedyrektor

Intendent

tel./fax: 52/3812-314

Świetlica

Godziny: 06:00 - 16:30

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły

tel./fax 52/3812-859 spnww@nowawieswielka.pl

Sekretariat Budynek A Wicedyrektor / Intendent

tel./fax: 52/3812-314

ul. Ogrodowa 1

86-060 Nowa Wieś Wielka

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO-LINGWISTYCZNY „Pocztówka aus Deutschland”

Serdecznie zapraszam uczniów klas VII – VIII do udziału w SZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM

Cele konkursu:

– zainteresowanie uczniów kulturą krajów niemieckiego obszaru językowego,

– motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego w ciekawy i przyjemny sposób, – rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej,

– rozwijanie wrażliwości estetycznej i uzdolnień plastycznych,

– promowanie aktywności twórczej wśród uczniów,

– budzenie wiary we własne siły i talent.

Regulamin:

1. Zadaniem uczestników jest własnoręczne przygotowanie pracy (technika dowolna) przedstawiającej ciekawe, interesujące miejsce, budowlę czy zabytek w Niemczech. W opisie musi znaleźć się nazwa tego miejsca lub zabytku w języku niemieckim.

2. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko 1 pracę.

3. Autorem pracy może być tylko 1 osoba.

4. Format pracy – A3.

5. Prace będą oceniane według następujących kryteriów:

– zgodność z tematem i warunkami uczestnictwa; – pomysłowość i oryginalność formy,

– estetyka wykonania,

– poprawność językowa.

6. ZDJĘCIE PRACY PRZESYŁAMY NA ADRES MAILOWY : agata.batorska@edupolis.pl

Prace przesyłamy do 14.05.2021r.

Przesłanie zdjęć jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie ich na stronie internetowej naszej szkoły.

Pozdrawiam serdecznie

Batorska Agata

Comments are closed.