ul. Ogrodowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka

e-mail: spnww@nowawieswielka.pl

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły Wicedyrektor

tel./fax 52/3812-859

tel. 881231233

Wicedyrektor

Intendent

tel./fax: 52/3812-314

Świetlica

Godziny: 06:00 - 16:30

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły

tel./fax 52/3812-859 spnww@nowawieswielka.pl

Sekretariat Budynek A Wicedyrektor / Intendent

tel./fax: 52/3812-314

ul. Ogrodowa 1

86-060 Nowa Wieś Wielka

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.

Szkolny konkurs recytatorski – pod tytułem: Już w powietrzu wiosnę słyszę”

Konkurs recytatorski – pod tytułem: Już w powietrzu wiosnę słyszę”.
Cele:
rozwijanie zdolności recytatorskich,
zainteresowanie uczniów poezją
uwrażliwienie na piękno polskiej przyrody
kształtowanie umiejętności posługiwania się technologią informatyczną

Zasady uczestnictwa:

Konkurs kierowany jest dla uczniów klas 4 – 8
Każdy uczestnik przygotowuje utwór poetycki nawiązujący do piękna polskiego krajobrazu
Nagrywa recytację na nośnik elektroniczny
Prezentację wiersza może wzbogacić odpowiednim strojem, dekoracją, scenerią natury.
Termin przesłania nagrań do 20 kwietnia.

Kryteria oceny:
dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
prawidłowa artykulacja, dykcja i emisja głosu,
odpowiednia interpretacja tekstu,
ogólny wyraz artystyczny ( uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój, sceneria ).

Nagrania prosimy przesyłać do 20 kwietnia do p. Małgorzaty Szydełko – Łyczkowskiej i p. Małgorzaty Lisieckiej.

Wybrane przykłady utworów do wykorzystania w konkursie:
Julian Tuwim – Już w powietrzu wiosnę słyszę
Leopold Staff – Znów wiosna
Józef Antoni Birkenmajer – Wiosna
Bolesław Leśmian – Wiosna (łąka)
Joanna Guściora – Przedwiośnie
lub inne, wybrane przez uczestnika.

Comments are closed.