ul. Ogrodowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka

e-mail: spnww@nowawieswielka.pl

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły Wicedyrektor

tel./fax 52/3812-859

tel. 881231233

Wicedyrektor

Intendent

tel./fax: 52/3812-314

Świetlica

Godziny: 06:00 - 16:00

tel. 881231207

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły

tel./fax 52/3812-859 spnww@nowawieswielka.pl

Sekretariat Budynek A Wicedyrektor / Intendent

tel./fax: 52/3812-314

ul. Ogrodowa 1

86-060 Nowa Wieś Wielka

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.

W obłokach dymu….

Dnia  02  marca  2020r.  uczennica   klasy VIIc    Marta  Paciorek  przeprowadziła prelekcję   w  Zespole Szkół  Gastronomiczno- Hotelarskich w  Bydgoszczy pt. „ W  obłokach  dymu- papierosom i e-papierosom  STOP”. Przedstawiła  w  formie  prezentacji  multimedialnej   podstawowe  wiadomości   o  szkodliwości  palenia  papierosów  i e- papierosów. W  prezentacji     były  najnowsze  informacje  o skutkach palenia  e-papierosów. Poza  tym   uczniowie    rozwiązywali  krzyżówkę  ,  wypełniali  ankietę.  Dla  uczniów , którzy  pierwsi  rozwiązali  krzyżówkę  były  skromne  nagrody. Na  koniec  każdy  uczestnik  zajęć  otrzymał   owoc- witaminka  zamiast  dymka … Marta  Paciorek   prowadziła  zajęcia w ramach projektu  , który   realizuje  w  na   Olimpiadę  Promocji  Zdrowego  Stylu  Życia  PCK.

Comments are closed.