ul. Ogrodowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka

e-mail: spnww@nowawieswielka.pl

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły Wicedyrektor

tel./fax 52/3812-859

tel. 881231233

Wicedyrektor

Intendent

tel./fax: 52/3812-314

Świetlica

Godziny: 06:00 - 16:30

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły

tel./fax 52/3812-859 spnww@nowawieswielka.pl

Sekretariat Budynek A Wicedyrektor / Intendent

tel./fax: 52/3812-314

ul. Ogrodowa 1

86-060 Nowa Wieś Wielka

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.

Wielki sukces Maksymiliana Polkowskiego – Laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki!

W dniu 2 marca 2021 r. odbył się wojewódzki etap Konkursu Przedmiotowego z Matematyki organizowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Konkursy przedmiotowe organizowane są z myślą o uczniach zdolnych, wykazujących szczególne zainteresowanie wybranym przedmiotem nauczania, prezentujących rozległą wiedzę w tym zakresie, wykorzystujących umiejętność twórczego myślenia do rozwiązywania trudnych, niestandardowych zadań problemowych.

Z dumą informujemy, że uczeń naszej szkoły Maksymilian Polkowski z klasy 8c został Laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki!

Kuratoryjne konkursy przedmiotowe to jedne z najbardziej prestiżowych sprawdzianów wiedzy, w jakich mogą startować uczniowie szkół podstawowych. Udział w nich wymaga od ucznia ogromnego zaangażowania i dużego nakładu pracy.

Laureat konkursu jest zwolniony z odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty i otrzymuje z tej części 100% punktów możliwych do zdobycia oraz jest przyjmowany w pierwszej kolejności do wybranej szkoły średniej.

Gratulujemy sukcesu!!!

Comments are closed.