ul. Ogrodowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka

e-mail: spnww@nowawieswielka.pl

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły Wicedyrektor

tel./fax 52/3812-859

tel. 881231233

Wicedyrektor

Intendent

tel./fax: 52/3812-314

Świetlica

Godziny: 06:00 - 16:00

tel. 881231207

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły

tel./fax 52/3812-859 spnww@nowawieswielka.pl

Sekretariat Budynek A Wicedyrektor / Intendent

tel./fax: 52/3812-314

ul. Ogrodowa 1

86-060 Nowa Wieś Wielka

Wolontariat

„Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.”

Jan Paweł II

Wolontariat (łac. voluntarius – dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych osób lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych

W   szkole  w  ramach  wolontariatu   działa  Szkole  Koło  PCK

W  roku  szkolnym   2021/2022   do  SK PCK  należy  35   uczniów. 
SK PCK   ma swój  zarząd :

Przewodnicząca : Julia Jesionowska  kl.8a
Zastępca : Anna Sternal kl.8a
Zastępca: Natalia  Draszanowska kl.7c
Skarbnik: Nadia Świątkowskakl.8a

Wśród  licznych  działań   SK PCK  można  wymienić :

  • promowanie  zdrowego  stylu życia : organizowanie  konkursów, pogadanek, Targów  Zdrowia , wystaw  np. we wrześniu  odbywała się  wystawa  czasopism i książek    oraz  konkurs  w ramach  obchodów  Dnia  Serca ; konkurs  plastyczny „Witaminka  zamiast  dymka”
  • zbiórkę żywności  i pieniędzy  dla  potrzebujących    w ramach  Dnia  Walki  z Głodem
  • zbiórka  pieniędzy   w  ramach  akcji „Świąteczny  prezent  dla każdego  dziecka”

CZŁOWIEK       PRZEDE    WSZYSTKIM