ul. Ogrodowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka

e-mail: spnww@nowawieswielka.pl

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły Wicedyrektor

tel./fax 52/3812-859

tel. 881231233

Wicedyrektor

Intendent

tel./fax: 52/3812-314

Świetlica

Godziny: 06:00 - 16:00

tel. 881231207

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły

tel./fax 52/3812-859 spnww@nowawieswielka.pl

Sekretariat Budynek A Wicedyrektor / Intendent

tel./fax: 52/3812-314

ul. Ogrodowa 1

86-060 Nowa Wieś Wielka

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.

Wykaz przystanków autobusowych dla uczniów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Nowej Wsi Wielkiej w dniach od 24 maja 2022 r. do 26 maja 2022 r.

PRZYWOZY

I. Leszyce – Dąbrowa Wielka – Nowa Wioska (wyjazd z Nowej Wsi Wielkiej godz. 7.30)

 1. Leszyce – przy Krzyżu
 2. Leszyce – (wiata)
 3. Dąbrowa Wielka – wiata koniec wsi
 4. Dąbrowa Wielka – posesja (Państwo Kosteccy)
 5. Dąbrowa Wielka – wiata przy kościele
 6. Dąbrowa Wielka – posesja (Państwo Dąbrowscy)
 7. Dąbrowa Wielka – posesja (Państwo Maćkowiak)
 8. Dąbrowa Wielka – wiata przy figurze
 9. Tarkowo Dolne – posesja (Państwo Szczepańscy)
 10. Nowa Wioska – posesja (Państwo Frontczak)
 11. Nowa Wioska – świetlica wiejska
 12. Tarkowo Dolne – świetlica wiejska
 13. Tarkowo Dolne – przystanek PKS (stacja LPG)  

II. Januszkowo – Jakubowo – Kolankowo – Dobromierz (wyjazd z Nowej Wsi Wielkiej godz. 7.30)

 1. Januszkowo – przystanek PKS
 2. Januszkowo – świetlica wiejska
 3. Januszkowo – posesja (Państwo Tomaszewscy)
 4. Jakubowo – las
 5. Jakubowo – przy figurze
 6. Kolankowo – wiata
 7. Kolankowo – za przejazdem kolejowych
 8. Prądocin – posesja (Państwo Zwolanowscy)
 9. Prądocin – posesja (Państwo Kuśnierz)
 10. Dobromierz –  posesja (Państwo Golińscy)
 11. Dobromierz – posesja (Państwo Zbanuszek)
 12. Prądocin – posesja ( nr 116 K)
 13. Dobromierz – wiata (Państwo Stachel)
 14. Dobromierz – świetlica wiejska
 15. Dobromierz – posesja (Państwo Moraczyńscy)
 16. Dobromierz – Dobromierz 3
 17. Nowa Wieś Wielka – ul. Leśna k/przepompowni

ODWOZY

wyjazd z Nowej Wsi Wielkiej

24.05.2022 r. godz. – 12.15

25.05.2022 r. godz. – 11.45

26.05.2022 r. godz. – 11.30

I. Tarkowo Dolne – Nowa Wioska – Dąbrowa Wielka – Leszyce

 1. Tarkowo Dolne – przystanek PKS (stacja LPG)
 2. Tarkowo Dolne – świetlica wiejska
 3. Nowa Wioska – świetlica wiejska
 4. Nowa Wioska – posesja (Państwo Frontczak)
 5. Tarkowo Dolne – posesja (Państwo Szczepańscy)
 6. Dąbrowa Wielka – wiata przy figurze
 7. Dąbrowa Wielka – posesja (Państwo Maćkowiak)
 8. Dąbrowa Wielka – posesja (Państwo Dąbrowscy)
 9. Dąbrowa Wielka – wiata przy kościele
 10. Dąbrowa Wielka – posesja (Państwo Kosteccy)
 11. Dąbrowa Wielka – wiata koniec wsi
 12. Leszyce – (wiata)
 13. Leszyce – przy krzyżu

wyjazd z Nowej Wsi Wielkiej

24.05.2022 r. godz. – 12.15

25.05.2022 r. godz. – 11.45

26.05.2022 r. godz. – 11.30

II. Januszkowo – Jakubowo – Kolankowo – Dobromierz

 1. Januszkowo – przystanek PKS
 2. Januszkowo – świetlica wiejska
 3. Januszkowo – posesja (Państwo Tomaszewscy)
 4. Jakubowo – las
 5. Jakubowo – przy figurze
 6. Kolankowo – wiata
 7. Kolankowo  – za przejazdem kolejowym
 8. Prądocin – posesja (Państwo Zwolanowscy)
 9. Prądocin – posesja (Państwo Kuśnierz)
 10. Dobromierz – posesja (Państwo Golińscy)
 11. Dobromierz – posesja (Państwo Zbanuszek)
 12. Prądocin – posesja ( nr 116 K)
 13. Dobromierz – wiata (Państwo Stachel)
 14. Dobromierz – świetlica wiejska
 15. Dobromierz – posesja (Państwo Moraczyńscy)
 16. Dobromierz – Dobromierz 3
 17. Nowa Wieś Wielka –  ul. Leśna k/przepompowni
Comments are closed.