ul. Ogrodowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka

e-mail: spnww@nowawieswielka.pl

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły Wicedyrektor

tel./fax 52/3812-859

tel. 881231233

Wicedyrektor

Intendent

tel./fax: 52/3812-314

Świetlica

Godziny: 06:00 - 16:30

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły

tel./fax 52/3812-859 spnww@nowawieswielka.pl

Sekretariat Budynek A Wicedyrektor / Intendent

tel./fax: 52/3812-314

ul. Ogrodowa 1

86-060 Nowa Wieś Wielka

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.

Wyniki rekrutacji uczniów do klasy I w roku szkolnym 2021/2022

Zakończono pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego uczniów, którzy w roku szkolnym 2021/2022 rozpoczną naukę w klasie I.  Informuję, iż wszystkie dzieci, których rodzice złożyli stosowne dokumenty rekrutacyjne – zarówno z obwodu szkoły jak i spoza obwodu zostały przyjęte do klas pierwszych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej.

Justyna Łukaszewicz

dyrektor szkoły

Comments are closed.